JULKISTETTAVAT TALOUDELLISET SUHTEET

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Amgen kehittää innovatiivisia lääkkeitä sairauksiin, joihin ei ole tällä hetkellä riittäviä hoitomahdollisuuksia.

Teemme yhteistyötä suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa koulutuksiin ja tutkimuksiin liittyen. Järjestämme koulutuksia yliopisto- ja keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollon yksiköissä työskenteleville lääkäreille ja hoitajille. Tavoitteenamme on, että koulutusta järjestetään kattavasti ympäri maata. Tuemme lisäksi erikoislääkäriyhdistysten ja terveydenhuollon yksiköiden kansallisia koulutustapahtumia.

Koulutustilaisuuksissa ensisijaisena tavoitteena on terapia-alueeseen liittyvän uusimman tiedon jakaminen. Tilaisuuksissa luennoiville asiantuntijoille maksamme tehdystä työstä kohtuullisen luentopalkkion (konsulttipalkkion). Koulutuksiin osallistuville korvaamme kohtuulliset matka-, majoitus- ja ateriakulut sekä mahdollisen ilmoittautumismaksun (rekisteröintikustannukset). Amgenin osallistuminen koulutusten tukemiseen esitetään aina avoimesti.

Koulutusten lisäksi kliiniset tutkimukset ovat tärkeä osa lääketieteen kehityksessä. Amgenin tutkimuksissa on mukana satoja suomalaisia potilaita, jotka tutkimusten kautta saavat mahdollisuuden uusiin lääkehoitoihin.

Suomessa noudatamme lääkelakia sekä Lääketeollisuus Ry:n eettisiä ohjeita. Toimintamme perusajatuksena on taata tasa-arvoinen ja korkealuokkainen hoito suomalaisille potilaalle.

Kumppanuudet ja tuki

Amgen on sitoutunut noudattamaan EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) toimintaohjeistojen kaikkia julkistamisvaatimuksia.

Taloudellisten arvojen siirrot terveydenhuoltoalan organisaatioille

 • Lahjoitukset
  Amgen julkistaa lahjoitukset ja apurahat terveydenhuoltoalan organisaatioille, jotka tukevat tiedettä, teknologiaa, lääketiedettä, terveydenhoitoa, tutkimustyötä tai koulutusta.
 • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiin
  Amgen julkistaa osallistumisensa terveydenhuoltoalan organisaatioiden terveydenhuoltoalan ammattilaisille järjestämien koulutustapahtumien kustannuksiin (maksut, muut kulut ja tuet).
 • Palvelu- ja konsulttipalkkiot
  Amgen julkistaa terveydenhuoltoalan organisaatiolle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun Amgen ostaa tältä konsulttipalveluja.

Taloudellisten arvojen siirrot terveydenhuoltoalan ammattilaisille

 • Palvelu- ja konsulttipalkkiot
  Amgen julkistaa terveydenhuoltoalan ammattilaiselle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun tämä sovitusti edustaa Amgenia tai Amgen ostaa häneltä konsulttipalveluja.
 • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiin
  Amgen julkistaa yksittäisille terveydenhuoltoalan ammattilaisille maksamansa rekisteröintimaksut ja matkat ja majoituksen, joilla se tukee (rahoittaa) näiden osallistumista tiede- ja/tai koulutustapahtumiin.

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudellisten arvojen siirrot Amgen julkistaa kootusti taloudellisten arvojen siirrot, jotka liittyvät i) prekliinisten tutkimusten, ii) kliinisten tutkimusten ja iii) prospektiivisten non-interventiotutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Potilasyhdistysten rahoittaminen
Amgen julkistaa tietoa työstään potilasyhdistysten kanssa, myös yksityiskohtaista tietoa aktiviteeteista ja annetun rahoituksen tasosta.

Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme