VASTUULLISUUS

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Meille Amgenilla vastuullisuus on sanoja syvemmällä

Olemme kiteyttäneet viiteen kokonaisuuteen sen, mitä vastuullisuus Amgenilla tarkoittaa.

1. Eettinen tutkimus ja kehitys – uudet hoidot nopeammin Suomeen

Vastuullisuus tarkoittaa, että teemme ja tuemme eettistä tutkimusta ja lääkekehitystä sekä sitä, että näistä pääsevät hyötymään myös suomalaiset potilaat.

Suomi on lääkehoitojen kehittämisen näkökulmasta pieni maa, mutta pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan siihen, että saamme Suomeen kliinisiä lääketutkimuksia. Se on tärkeää siksi, että tutkimusten kautta suomalaiset potilaat saavat uudet lääkkeet käyttöön mahdollisimman varhain.

Tämän lisäksi saamme tutkimuksista kliinistä käyttökokemusta siitä, miten lääke toimii suomalaisilla potilailla. Keräämme ja julkaisemme myös tietoa siitä, miten lääkkeemme toimivat tutkimusten ulkopuolella tosielämän kliinisessä käytössä, kun lääke on jo saanut myyntiluvan. Lisäksi tuemme tutkijalähtöisiä akateemisia tutkimuksia ja koulutamme aktiivisesti tutkimushenkilökuntaa eli tutkimushoitajia ja tutkijoita. Tavoitteemme on saada varhaisen vaiheen tutkimuksia Suomeen ja tuoda esille suomalaisten tutkijoiden pre-kliinisen tutkimusvaiheen osaamista.


2. Lääkkeiden saavutettavuus – jotta elämä ei jäisi hinnasta kiinni

Vastuullisuutta on myös se, että haluamme lääkkeidemme olevan kaikkien potilaiden saatavilla.

Yksi keskeinen lääkkeen saatavuuteen vaikuttava asia on sen hinta. Suunnittelemme lääkkeidemme hintoihin liittyviä riskinjakomalleja yhdessä asiakkaidemme eli vaikkapa sairaanhoitopiirien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten mallien luomista siihen, että lääkkeestä maksetaan meille hoidon vaikuttavuuden, ei määrän perusteella.

Teemme aktiivista yhteistyötä lääkkeiden hinnoista päättävien viranomaisten kanssa esimerkiksi reseptilääkkeiden korvattavuuksiin liittyen. Ajamme sitä, että reseptilääkkeiden korvattavuuden omavastuu jaettaisiin useampaan erään kalenterivuoden aikana, jolloin lääkkeiden ostaminen ei kuormittaisi potilaita taloudellisesti niin paljon. Tietyistä lääkkeistämme potilaat saavat ensimmäisen annoksen ilmaiseksi. Pidämme tärkeänä myös sitä, että biologisia alkuperäislääkkeitä vastaavat biosimilaarit pystytään hinnoittelemaan kilpailukykyisesti ja näin parantamaan hoidon saatavuutta potilaalle.

Haluamme omalla työllämme olla vaikuttamassa siihen, että hoitoon pääsy toteutuu tasavertaisesti kaikilla tulevilla hyvinvointialueilla. Meiltä Amgenilta on monta asiantuntijaa mukana Lääketeollisuus ry:n toiminnassa, jossa toimiala ajaa yhteistyössä näitä lääkkeiden saavutettavuuteen liittyviä tärkeitä asioita maassamme.


3. Ratkaisuja yhteistyöllä – muutetaan tieto laadukkaiksi elinvuosiksi ja elämänlaaduksi

Kumppanuusohjelmat ja erilaiset yhteistyöverkostot ovat meille ominainen tapa tehdä töitä. Haemme yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa sellaisia ratkaisuja, joilla varmistetaan potilaan mahdollisimman hyvä elämä. Potilaan elämänlaatu ja hoidosta kokema hyöty ovat hoidon suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta.

Lääkehoidon osalta tämä tarkoittaa sitä, että on pystyttävä tarjoamaan potilaalle oikea ja toimiva hoito silloin, kun potilas sen tarvitsee. Olemme mukana monessa hankkeessa, jossa terveydenhuollon toimijoiden yhteistyöllä parannetaan potilaiden hoitopolkuja ja sitä kautta varmistetaan paremmin se, että potilas saa tarvitsemansa lääkehoidon oikeaan aikaan.

Hyvän elämänlaadun säilyttämiseen liittyy paljon muutakin kuin lääkehoito. Olemme esimerkiksi kehittäneet Sydänliiton kumppanina sydänpotilaiden Tulppa-kuntoutuksen digitaalista versiota, jonka tavoitteena on saada entistä useampi sydän- ja verisuonitautia sairastava huolehtimaan omasta terveydestään aiempaa paremmin.

 

4. Hiilijalanjälki – vähemmällä kulutuksella ihan yhtä pitkälle

Uskomme, että vähemmällä kulutuksella on mahdollista päästä ihan yhtä pitkälle, tai jopa pidemmällekin. Hiilijalanjälkeen vaikuttavat monta kertaa hyvin käytännönläheiset asiat: esimerkiksi se, kuinka paljon matkustamme työssämme tai mitä tarjoamme tapaamisissamme.

Haluamme omalla toiminnallamme vähentää hiilijalanjälkeä esimerkiksi suosimalla kokous- ja koulutustarjoiluissa paikallisia yrittäjiä ja tuotantoa ja tätä kautta tukea suomalaista työtä. Suosimme kasvisruokaa ja kiinnitämme huomiota ruokahävikin määrään. Pidämme asiakastilaisuuksiamme ja tapaamisia entistä enemmän hybridi- tai etätilaisuuksina. Järjestämme webinaareja fyysisten koulutusten ohella. Näin vähennämme ajo- ja lentokilometrejä – sekä omiamme, että yhteistyökumppaneidemme. Meillä suositaan vähäpäästöisiä ja sähköautoja.

Tavoitteemme on seurata hiilijalanjälkeämme ja suunnitella toimintaamme niin, että voimme ympäristöystävällisillä ja fiksuilla ratkaisuilla pienentää sitä entisestään.

 

5. Sosiaalinen vastuu – pitää tehdä muutakin kuin lääke

Lääkeyrityksen toiminta ei mielestämme voi olla ainoastaan lääkehoitojen kehittämistä ja niiden markkinoimista. Kannamme myös sosiaalista vastuuta potilaistamme ja haluamme olla mukana tekemässä Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä entistä paremman.

Potilaille tarjoamme lääkkeisiimme liittyviä tukimateriaaleja eli esimerkiksi tauti- ja lääkeoppaita, verkkosivuja ja videoita, jotka tukevat lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Tuotamme näitä materiaaleja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Koulutamme aktiivisesti terveydenhuollon ammattilaisia uusimmista ajankohtaisista tutkimustuloksista. Kouluttajina käytämme ulkomaalaisia ja suomalaisia alan asiantuntijoita.  

Teemme yhteistyötä Sydänliiton, Psoriliiton, Luustoliiton ja Syöpäpotilaat ry:n kanssa. Potilasjärjestöjen kanssa tekemämme yhteistyön tavoite on lisätä tautitietoisuutta sekä hoidon alueellista tasa-arvoisuutta Suomessa. Meille on tärkeä edistää hoidon onnistumista riippumatta potilaan sosiaalisesta asemasta.