EFPIA:N JULKISTAMISVAATIMUKSET

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Kumppanuudet ja tuki

Amgen on sitoutunut noudattamaan EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) toimintaohjeistojen kaikkia julkistamisvaatimuksia.

Taloudellisten arvojen siirrot terveydenhuoltoalan organisaatioille

  • LahjoituksetAmgen julkistaa lahjoitukset ja apurahat terveydenhuoltoalan organisaatioille, jotka tukevat tiedettä, teknologiaa, lääketiedettä, terveydenhoitoa, tutkimustyötä tai koulutusta.
  • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiinAmgen julkistaa osallistumisensa terveydenhuoltoalan organisaatioiden terveydenhuoltoalan ammattilaisille järjestämien koulutustapahtumien kustannuksiin (maksut, muut kulut ja tuet).
  • Palvelu- ja konsulttipalkkiotAmgen julkistaa terveydenhuoltoalan organisaatiolle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun Amgen ostaa tältä konsulttipalveluja.

  • Taloudellisten arvojen siirrot terveydenhuoltoalan ammattilaisille

  • Palvelu- ja konsulttipalkkiotAmgen julkistaa terveydenhuoltoalan ammattilaiselle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun tämä sovitusti edustaa Amgenia tai Amgen ostaa häneltä konsulttipalveluja.
  • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiinAmgen julkistaa yksittäisille terveydenhuoltoalan ammattilaisille maksamansa rekisteröintimaksut ja matkat ja majoituksen, joilla se tukee (rahoittaa) näiden osallistumista tiede- ja/tai koulutustapahtumiin.
  • Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudellisten arvojen siirrot Amgen julkistaa kootusti taloudellisten arvojen siirrot, jotka liittyvät i) prekliinisten tutkimusten, ii) kliinisten tutkimusten ja iii) prospektiivisten non-interventiotutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Potilasyhdistysten rahoittaminenAmgen julkistaa tietoa työstään potilasyhdistysten kanssa, myös yksityiskohtaista tietoa aktiviteeteista ja annetun rahoituksen tasosta.