×

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

EFPIA:N JULKISTAMISVAATIMUKSET

Kumppanuudet ja tuki

Amgen on sitoutunut noudattamaan EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) toimintaohjeistojen kaikkia julkistamisvaatimuksia.

Taloudellisten arvojen siirrot terveydenhuoltoalan organisaatioille

  • LahjoituksetAmgen julkistaa lahjoitukset ja apurahat terveydenhuoltoalan organisaatioille, jotka tukevat tiedettä, teknologiaa, lääketiedettä, terveydenhoitoa, tutkimustyötä tai koulutusta.
  • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiinAmgen julkistaa osallistumisensa terveydenhuoltoalan organisaatioiden terveydenhuoltoalan ammattilaisille järjestämien koulutustapahtumien kustannuksiin (maksut, muut kulut ja tuet).
  • Palvelu- ja konsulttipalkkiotAmgen julkistaa terveydenhuoltoalan organisaatiolle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun Amgen ostaa tältä konsulttipalveluja.

  • Taloudellisten arvojen siirrot terveydenhuoltoalan ammattilaisille

  • Palvelu- ja konsulttipalkkiotAmgen julkistaa terveydenhuoltoalan ammattilaiselle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun tämä sovitusti edustaa Amgenia tai Amgen ostaa häneltä konsulttipalveluja.
  • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiinAmgen julkistaa yksittäisille terveydenhuoltoalan ammattilaisille maksamansa rekisteröintimaksut ja matkat ja majoituksen, joilla se tukee (rahoittaa) näiden osallistumista tiede- ja/tai koulutustapahtumiin.
  • Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudellisten arvojen siirrot Amgen julkistaa kootusti taloudellisten arvojen siirrot, jotka liittyvät i) prekliinisten tutkimusten, ii) kliinisten tutkimusten ja iii) prospektiivisten non-interventiotutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Potilasyhdistysten rahoittaminenAmgen julkistaa tietoa työstään potilasyhdistysten kanssa, myös yksityiskohtaista tietoa aktiviteeteista ja annetun rahoituksen tasosta.