×

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Uutiset

Uutiset

Tiedote 12.10.2018

Kyselytutkimus: Syöpäpotilaiden hoitoon tahdotaan panostaa iästä tai jäljellä olevasta elinajasta riippumatta

Elämän laadun merkitys syövän hoidossa korostuu, kun yhä useampi syöpäpotilas elää sairautensa kanssa pitkään.

Lääkeyhtiö Amgenin teettämän selvityksen mukaan Suomessa vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys siitä, että syöpäpotilaiden hoitoon pitäisi panostaa heidän iästään tai parantumisensa ennusteesta riippumatta. Selvitys toteutettiin kyselytutkimuksina, jotka kohdistettiin syöpäpotilaita hoitaville lääkäreille, kuntapäättäjille, syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sekä yli tuhannelle kansalaiselle. Kaikkiaan kyselyihin vastasi 2099 henkilöä.

Yhdeksän kymmenestä (90 %) syöpäpotilaita hoitavasta kyselytutkimukseen vastanneesta lääkäristä katsoo, että myös parantumattomasti sairaiden yli 65-vuotiaiden syöpäpotilaiden hoitoon pitäisi panostaa täysipainoisesti. Kansalaiset ovat samoilla linjoilla: heistä tätä ajatusta kannattaa 86 prosenttia. Kuntapäättäjistäkin lähes yhtä moni (87 %) on tätä mieltä.

Syöpää hoitavat lääkärit pitävät käytössään olevia resursseja suhteellisen hyvinä. Enemmistö lääkäreistä (52 %) katsoo kuitenkin, että parantumattomasti sairaiden yli 65-vuotiaiden syöpäpotilaiden hoitoon pitäisi pystyä panostamaan vielä nykyistä enemmän.


Syövän hoidon tasoa pidetään hyvänä – jäljellä olevan elinajan laadukkuus tärkeintä

Selvä enemmistö (77 %) suomalaisista pitää selvityksen perusteella syövän hoidon tasoa Suomessa vähintäänkin melko hyvänä. Syöpäpotilaiden valtaosa (97 %) on samaa mieltä. Reilu kolmannes parantumattomasti sairaista syöpäpotilaista katsoo myös itse saaneensa aina parasta mahdollista hoitoa ja hieman yli puolet useimmiten. Vain seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista syöpäpotilaista on selvästi tyytymättömiä hoitoonsa.

Erityisesti syöpäpotilaan jäljellä olevan elinajan laadukkuus korostuu sekä potilaiden itsensä että heitä hoitavien lääkärien vastauksissa. Peräti 93 % molemmista vastaajaryhmistä pitää tätä syövän hoidossa erittäin tärkeänä.

– Syöpälääketieteen kehittymisen myötä olemme tilanteessa, jossa kasvava joukko ihmisiä elää kroonistuneen syövän kanssa pitkään ja erilaisissa hoidoissa ollaan vuosia. Tällaiset syöpäpotilaat osallistuvat esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan aktiivisesti, sanoo kyselytutkimuksen toteutukseen osallistuneen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen.


Lähtökohtana hoidon tasa-arvo

Suurin osa kyselyyn vastanneista lääkäreistä, kuntapäättäjistä, potilaista ja kansalaisista katsoi, että potilaan ikä, mahdollisuus palata työelämään tai syöpätyyppi ei saisi vaikuttaa hänen saamaansa hoitoon. Kaikkein suurin yksimielisyys kyselyvastauksissa syntyi hoidon alueellisesta tasa-arvosta: lähes kaikki vastaajat katsoivat, että syöpäpotilaiden pitäisi saada Suomessa saman tasoista hoitoa asuinpaikasta riippumatta.

– Syöpähoidon tasa-arvo on tärkeä kysymys erityisesti uusien syöpähoitojen ja yleistyvän täsmälääketieteen aikana. Syöpää hoitavan lääkärin näkökulmasta syöpähoitoihin vaikuttavat tämän kyselytutkimuksenkin perusteella monet tekijät – potilaan yksilöllinen hoidon tarve on kuitenkin niistä selvästi tärkein, sanoo Amgenin lääketieteellinen johtaja Saija Silvola
.

Kahdeksan kymmenestä (80 %) kyselyyn vastanneesta kuntapäättäjästä on sitä mieltä, että sairaaloiden lääkehoito- ja hankintapäätösten perusteluiden tulisi olla julkisia. Yhdeksän kymmenestä (91 %) kokee myös, että kuntatasolla ei tiedetä riittävästi kalliiden lääkkeiden arviointikriteereistä.

Kaikki selvityksen vastaajaryhmät ovat sitä mieltä, että uusien ja kalliiden syöpähoitojen käyttöönotosta tulisi käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua. Tärkeänä pidettiin myös potilaan mahdollisuutta itse vaikuttaa omaan hoitoonsa.


Lisätietoja:

Saija Silvola

Lääketieteellinen johtaja, Amgen

p. 050 564 7954

saijas@amgen.com

LIITTEET:

-          TUTKIMUSRAPORTIT

Syöpäpotilaiden hoitopäätöksiin liittyviä arvovalintoja ja syöpähoidon toteutumista Suomessa käsitelleen selvityksen toteuttivat lääkeyhtiö Amgenin toimeksiannosta TNS Kantar ja Success Clinic. Kyselytutkimuksiin vastasi 124 syöpäpotilaita hoitavaa lääkäriä, 740 kuntapäättäjää, 192 syöpäpotilasta tai omaista sekä 1043 kansalaista. Kansalaisille tehdyn kyselytutkimuksen otanta edustaa koko aikuisväestöä. Kyselyt toteutettiin touko-kesäkuussa 2018.

FIN-P-CARF-0918-067773-9/18