LÄÄKKEEMME

Amgenin missio on palvella potilaita. Voimme ylpeänä todeta, että olemme lääkkeillämme vaikuttaneet miljoonien ihmisten elämään.

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Amgenin missio on palvella potilaita. Amgen on tieteeseen perustuva, potilaskeskeinen organisaatio, joka keksii ja kehittää innovatiivisia hoitoja vakaviin sairauksiin. Lääkkeillämme on ollut ratkaiseva vaikutus miljoonien ihmisten elämään.

Amgen on sitoutunut potilasturvallisuuteen ja tarkkailee jatkuvasti tuotteidensa turvallisuutta ja laatua. Otathan yhteyttä Amgeniin (Tuotevalitukset, puh. 09 54 900 500 tai apteekit Tamron Tuovi-portaalin kautta) kaikissa seuraavissa tapauksissa:

  • Epäilet, että Amgen-valmisteen ottaminen tai käyttäminen on saattanut aiheuttaa sinulle haittatapahtuman (ns. sivuvaikutuksen).
  • Epäilet, että saamassasi Amgen-valmisteessa voi olla tuote- tai laatuvirhe.
  • Sinulla on jokin yleinen lääketieteellinen kysymys Amgenin tuotteesta.

Lääketurvallisuus/haittavaikutusilmoitukset: nordic.baltic.drugsafety@amgen.com

Seuraavassa on tietoa Amgenin tuotesalkusta. Kunkin lääkevalmisteen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat ladattavissa linkeistä, jotka vievät suoraan Euroopan lääkeviraston ja Fimean verkkosivuille. Sieltä löytyy tietoa kaikista Suomen markkinoilla olevista lääkkeistä.

Search for Medicines
http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku
Näillä sivustoilla annetut tiedot koskevat vain Suomea eivätkä ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin neuvoja.

Munuaissairaudet

Aranesp® (darbepoetiini alfa)
Mimpara® (sinakalseetti)
Parsabiv® (etelkalsetidi)

Osteoporoosi

Prolia® (denosumabi)

Sydän- ja verisuonitaudit

Repatha® (evolokumabi)

Syöpä- ja veritaudit

Aranesp® (darbepoetiini alfa)
Blincyto® (blinatumomabi)
Imlygic® (talimogeenilaherparepveekki)
Kanjinti® (trastutsumabi)
Kyprolis (karfiltsomibi)
Mvasi® (bevasitsumabi)
Neulasta® (pegfilgrastiimi)
Neupogen® (filgrastiimi)
Nplate® (romiplostiimi)
Vectibix® (panitumumabi)
Xgeva® (denosumabi)

Tulehdussairaudet

Otezla® (apremilasti)