LÄÄKETIETEELLINEN INFORMAATIO TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Amgen on sitoutunut työskentelemään lääketieteen ammattilaisten kanssa tarjoamalle heille tarvittavia tietoja palvellakseen potilaita.

Amgen on omistautunut huolehtimaan potilaan turvallisuudesta jatkuvasti tarkkailemalla lääkkeiden turvallisuutta ja laatua. Haitta- ja tuotevalitukset tulee raportoida;

Lääketurvallisuus/haittavaikutusilmoitukset: nordic.baltic.drugsafety@amgen.com
Lääkeinformaatio: medinfo.finland@amgen.com tai puh. (09) 54 900 500

Tuotevalitukset: puh. (09) 54 900 500 tai apteekit Tamron Tuovi-portaalin kautta