LÄÄKKEEMME

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Amgenin tavoite on toimia potilaan parhaaksi. Tieteellisen tutkimuksemme ja tuotekehityksemme tavoitteena on löytää ja kehittää innovatiivisia lääkehoitoja vakaviin sairauksiin. Lääkkeemme ovat auttaneet miljoonia potilaita. Pidämme sitä tärkeimpänä saavutuksenamme.

Onkologia/hematologia:

Aranesp® (darbepoetiini alfa)
Blincyto(blinatumomabi)
Imlygic® (talimogeenilaherparepveekki)
Kyprolis® (karfiltsomibi)
Neulasta® (pegfilgrastiimi)
Neupogen® (filgrastiimi)
Nplate® (romiplostiimi)
Vectibix® (panitumumabi)
XGEVA® (denosumabi)

Nefrologia:

Aranesp® (darbepoetiini alfa)
Mimpara® (sinakalseetti)
Parsabiv® (etelkalsetidi)

Osteoporoosi:

Prolia® (denosumabi)

Sydän- ja verisuonitaudit:

Repatha® (evolokumabi)

Lääkkeidemme valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet löytyvät Euroopan lääkeviraston EMAn sivuilta . Neupogenin osalta ne löytyvät Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta www.fimea.fi . Valmisteyhteenvedot löytyvät myös Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica mobiilisovelluksesta tai pharmacafennica.fi sivustolta ja pakkausselosteet Lääkeinfo.fi -sivustolta.