MISSIO JA ARVOT

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Amgenin tavoitteena on muuttaa tieteelliset tutkimustulokset ja bioteknologian saavutukset lääkehoidoiksi, jotka parantavat potilaiden elämänlaatua ja joiden avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä.

Missiomme

Palvella potilaita

Arvomme

TieteellisyysTavoitteet ja arvot

Amgenin tavoitteena on muuttaa tieteelliset tutkimustulokset ja bioteknologian saavutukset lääkehoidoiksi, jotka parantavat potilaiden elämänlaatua ja joiden avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme seuraavia arvoja.

Tieteellisyys

Menestyksemme perustuu korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Jatkuva tuotekehitys tieteellisten menetelmien avulla on toimintamme kulmakivi.

Kilpailuhenkisyys

Emme tyydy entisiin saavutuksiin vaan pyrimme jatkuvasti parempaan.

Lisäarvon tuottaminen potilaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille

Kaiken tekemisemme lähtökohtana on toiminta potilaan parhaaksi. Samalla pyrimme luomaan työympäristön, joka antaa henkilöstölle mahdollisuuden kehittyä ja hyödyntää koko osaamistaan. Tämä varmistaa Amgenin menestyksen myös pitkällä tähtäimellä.

Eettisyys

Noudatamme kaikessa toiminnassamme korkeita eettisiä periaatteita.

Keskinäinen luottamus ja kunnioitus

Jokainen Amgenin työtehtävä on tärkeä ja jokainen työntekijä on arvostettu. Amgen on houkutteleva työnantaja eri alojen ammattilaisille, jotka etsivät yksilöä kunnioittavaa työympäristöä.

Laatu

Korkea laatu on koko toimintamme perusta ja vahva kilpailuetumme.

Tiimityö

Tiimityöhön perustuva toimintamallimme antaa henkilöstölle mahdollisuuden hyödyntää erikoisosaamistaan ja voimavarojaan mahdollisimman täysipainoisesti. Tiimityöllä pyrimme saamaan uudet lääkeinnovaatiot potilaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Yhteistyö, vuorovaikutus ja vastuu

Amgenin toimintatapa on keskustella asioista avoimesti. Olennainen osa päätöksentekoa on eri näkökantojen ja vastakkaisten mielipiteiden kuuntelu. Kaikki sitoutuvat tehtyihin päätöksiin ja sovitut toimenpiteet toteutetaan nopeasti.