SUOSTUMUS SÄHKÖPOSTIVIESTINTÄÄN

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Suostumus sähköpostiviestintään


Amgen on monikansallinen yhtiö, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa. Amgen ylläpitää palvelinkeskuksia eri puolilla maailmaa, myös Euroopan unioniin kuuluvissa maissa ja Yhdysvalloissa. Amgen saattaa käsitellä henkilötietoja globaaleissa tietokannoissa, joihin Amgenin valtuuttamilla työntekijöillä on pääsy kautta maailman.

Amgen käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin suhteesi Amgenin kanssa kestää, kuitenkin vähintään niin kauan kuin laki (esim. verolait) velvoittaa tietoja säilyttämään.

Henkilötietoja voidaan käyttää Amgen-yhtymään kuuluvissa yhtiöissä EU-maissa ja muualla ja niitä voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa Amgenille palveluja (asiakkuudenhallintajärjestelmät, sähköpostipalvelujen tarjoajat, etäyhteyspalvelujen tarjoajat, puhelinpalvelukeskukset, tiedonhallintajärjestelmät sekä kontaktitietokantoja hallinnoivat ja sähköpostikampanjoita toteuttavat palveluntarjoajat ja konsultit).

Tietojensiirrossa Euroopan ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin, noudatetaan soveltuvia tietosuojalakeja. Henkilötietojen siirrossa Amgen-yhtymän ja sen yksiköiden välillä noudatetaan soveltuvia lakeja ja yhtymän sisäisiä tietosuojasääntöjä (Binding Corporate Rules, BCR).

Osoitteesta http://www.amgen.com/bcr/ löydät lisätietoa yhtymän sisäisistä tietosuojasäännöistä, myös mahdollisuudestasi tehdä valitus, jos näitä sääntöjä rikotaan henkilötietojesi käsittelyssä.

Henkilötietojen keruu- tai käsittelypaikasta riippumatta Amgen itse käyttää ja varmistaa, että myös sen ohjeiden mukaisesti tietoja käsittelevät kolmannet osapuolet käyttävät asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Amgenilla sekä oikeudestasi saada Amgenin säilyttämät henkilötietosi nähtäväksesi tai pyytää niiden oikaisemista tai siirtoa oikeutesi mukaan saat täältä http://www.amgen.fi/yksityisyydensuoja tai lähettämällä sähköpostia Amgenin tietosuoja-asioista vastaavaan toimistoon: privacy@amgen.com. Voit myös tehdä valituksen ottamalla yhteyttä joko Amgenin tietosuoja-asioista vastaavaan toimistoon tai suoraan Tietosuojavaltuutetun toimistoon, http://www.tietosuoja.fi.

Voit perua suostumuksesi vastaanottaa sähköpostiviestejä koska tahansa noudattamalla ohjeita, jotka löytyvät jokaisesta sinulle lähetystä sähköisestä viestistä.