• Psori kuriin

 • Katso videon transkriptio

Psori kuriin

Animaatio psoriaasista: oireista ja sen eri hoitovaihtoehdoista.

Psori kuriin

Piritalla on psoriaasi eli ihon ja nivelten monimuotoinen, krooninen tulehdustauti. Hän on yksi noin 100 000 suomalaisesta, jotka sairastavat psoriaasia. Myös Piritan isällä, Pentillä, puhkesi psoriaasi nuorena aikuisena. Perimällä onkin iso vaikutus alttiuteen saada psoriaasi. Lisäksi taudin puhkeamiseen ja oireiden pahenemiseen vaikuttavat useat ulkoiset ja sisäiset riskitekijät.

Psoriaasi alkaa yleensä iho-oireilla punoittavina, hilseilevinä ja kutiavina alueina. Se voi näkyä myös kynsien ja hiuspohjan oireiluna. Piritalla iho-oireet ovat olleet lieviä, mutta niitä on näkyvällä alueella ja aiheuttavat hänelle päivittäistä murhetta.

Pentillä psoriaasi on edennyt ihon lisäksi niveliin. Psoriaasia ei voida parantaa, mutta sen hallintaan on monia keinoja. Sopivalla hoidolla tauti voidaan saada lähes oireettomaksi. Tulehduksen pysäyttämiseksi on tärkeää hakea apua lääkäristä.

Lievienkään oireiden kanssa ei tarvitse kärvistellä. Pirita keskusteli lääkärinsä kanssa eri hoitovaihtoehdoista. Kun oireet saatiin hallintaan, elämänlaatu parani merkittävästi. Kannattaa siis keskustella avoimesti kaikista ajatuksista hoitohenkilöstön kanssa!

Pirita ja Pentti tsemppaavat toisiaan kohti terveellisempiä elämäntapoja. Sopiva lääkehoito yhdistettynä terveellisiin elämäntapoihin onkin yleensä paras tapa saada oireet kuriin.

Koko elimistön sairaus

Psoriaasi on ihon ja nivelten tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, jota sairastaa Suomessa noin 100 000 henkilöä eli kaksi prosenttia väestöstä. Kyseessä on WHO:n mukaan vakava, kivulias ja toimintaa estävä sairaus.1

Psoriaasin tavallisimmat ilmenemismuodot ovat iho- ja nivelpsoriaasi, jotka voivat esiintyä joko yksinään tai samanaikaisesti. Tyypillisesti iho-oireet edeltävät niveloireita. Psoriaasi vaikuttaa ihon ja nivelten lisäksi koko elimistöön: vaikeaan psoriaasiin liittyy elimistön krooninen yleistulehdus.2

Psoriaasia sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin, tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja masennukseen. Vaikka psoriaasia ei voida parantaa, sen oireita voidaan hoitaa tehokkaasti. Psoriaasiin liitännäissairauksia voidaan myös ehkäistä ja hoitaa.1

Amgen on sitoutunut edistämään psoriaasin ja muiden kroonisten tulehdussairauksien hoitoa kehittämällä, valmistamalla ja tuomalla potilaille innovatiivisia lääkkeitä. Lisäksi tuemme potilaita oppaiden ja materiaalien avulla.

Ihminen laboratoriossa suojavaatteet päällä

Psoriaasi: Oireet ja kokonaisvaltainen hoito

Iho- ja niveloireiden tehokas hoito ja liitännäissairauksien huomiointi vaikuttaa psoriaatikon terveyteen kokonaisvaltaisesti.

Psoriaasi: Oireet ja kokonaisvaltainen hoito

Oireet ja yhteys muihin sairauksiin

Psoriaasin taudinkuva ja oireilu on yksilöllistä ja voi vaihdella myös samalla henkilöllä eri aikoina. Ihopsoriaasia voi esiintyä kaikkialla ihossa, mutta tyypillisiä alueita ovat esimerkiksi kyynärpäät, polvet, hiuspohja ja kynnet. Yleisin ihopsoriaasin muoto on läiskäpsoriaasi, jossa esiintyy tarkkarajaisia, paksuuntuneita ja punoittavia läiskiä, jotka hilseilevät. Tavallisia oireita ovat ihon kutina ja arkuus.3,4

Nivelpsoriaasiin sairastuneella on usein ollut ihopsoriaasi monta vuotta ennen niveloireiden ilmaantumista. Nivelpsoriaasissa voi esiintyä niveltulehdusta missä tahansa nivelessä, jänteissä, jänteiden kiinnityskohdissa tai selkärangassa. Oireisiin voivat kuulua nivelten kipu, jäykkyys ja turvotus. Lisäksi sairauteen voi liittyä sormien ja varpaiden turpoamista makkaramaisiksi (daktyliitti) sekä poikkeuksellista väsymystä. Iho- ja nivelpsoriaasiin liittyy usein myös kynsimuutoksia.5

Jo lievä iho- tai nivelpsoriaasi saattaa vaikuttaa potilaan elämänlaatuun. Erityisesti näkyvillä alueilla esiintyvä tai laaja-alainen ihopsoriaasi sekä vaikea nivelpsoriaasi heikentävät elämänlaatua.4

Psoriaatikoilla esiintyy muuta väestöä useammin sydän- ja verisuonitauteja ja niiden riskitekijöitä, kuten ylipainoa, diabetesta, veren kohonneita rasva-arvoja ja tupakointia. Lisäksi psoriaatikoilla esiintyy jonkin verran useammin tulehduksellisia suolistosairauksia, masennusta ja ahdistuneisuutta.4

Hoitoon hakeutuminen ja hoidon tavoitteet

Hoitoon kannattaa hakeutua, jos iho-oireet häiritsevät tai eivät pysy hallinnassa perusvoiteilla.1 Niveloireiden hoito on tärkeä aloittaa mahdollisimman varhain, koska hoitamaton nivelpsoriaasi voi aiheuttaa pysyviä nivelvaurioita ja heikentää toimintakykyä.2,3

Psoriaasin hoidon tavoitteena on oireiden minimointi, elämänlaadun parantaminen ja työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen. Kokonaisvaltaisessa hoidossa huomioidaan myös liitännäissairaudet.2

Terveelliset elämäntavat auttavat oireiden hallinnassa. Normaalipainoisuus, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus, riittävä uni ja lepo sekä korkeintaan kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentävät myös riskiä sairastua liitännäissairauksiin.1

 • Viitteet:

  1. Psoriasis koskettaa pintaa syvemmältä -yleisesite. Psoriasisliitto (viitattu 26.10.2023). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/

  2. Psoriaasi (iho ja nivelet). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 26.10.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

  3. Psoriasis koskettaa pintaa syvemmältä -yleisesite. Psoriasisliitto (viitattu 26.10.2023). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/

  4. Psoriaasi (iho ja nivelet). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 26.10.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

  5. Nivelpsoriasis-esite. Psoriasisliitto ja Reumaliitto (viitattu 26.10.2023). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/