Lähihoito

Potilaskysely: Syöpähoitoja lähempänä kotia

Syöpähoitojen osittainen toteutus lähempänä kotia olevassa sairaalassa voi parantaa elämänlaatua, antaa helpomman vaihtoehdon hoidon saamiseen ja lisätä hoidon tasavertaisuutta.

Kuva pieni kirja suolistosyövästä

Potilaille tuotettuja oppaita ja materiaaleja

Amgen on tuottanut yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa esimerkiksi Nuorten leukemiaoppaan ja Pienen kirjan suolistosyövästä. Oppaat antavat tietoa ja tukea vakavien sairauksien äärellä.

Kuva pieni kirja myeloomasta

Myeloomaopas tuo tukea

Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasolujen syöpä, ja joskus sitä kutsutaan myös plasmasolumyeloomaksi. Myeloomaan sairastuu Suomessa vuositain noin 400 henkilöä.

Geenimuutosten sairaus

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossain vaiheessa elämäänsä.1 Vuosittain Suomessa todetaan yli 35 000 uutta syöpää ja yli 13 000 syöpäkuolemaa.2 Syöpähoitojen kehittymisen ansiosta yhä useammin syöpä voidaan parantaa tai syövän kanssa voidaan elää pitkään.1

Syöpää vastaan kohdennetut biologiset syöpälääkkeet eli täsmähoidot yleistyvät syövän hoidossa. Täsmähoidot kohdistuvat syöpäsolun tietyn rakenteen tai toiminnan poikkeavuuteen.

Amgenilla kehitämme, valmistamme ja tuomme potilaille innovatiivisia biologisia lääkkeitä muun muassa suolistosyövän, mahasyövän, keuhkosyövän, leukemian ja multippelin myelooman hoitoon.

Ajamme syöpäpotilaiden tasa-arvoista hoitoa yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen kanssa. Lisäksi tuemme oppain ja materiaalein erilaisia syöpiä sairastavia potilaita.

Syöpähoitoja lähempänä kotia

Kehittyneiden syöpähoitojen myötä yhä useampi potilas elää syövän kanssa pidempään vaikka sairautta ei voida kokonaan parantaa. Tällöin potilaat käyvät hoidoissa säännöllisesti. Tämä vaatii yhteiskunnalta enemmän resursseja kuten hoitohenkilökuntaa. Multippeli myelooma on esimerkki tällaisestä kroonisesta syöpäsairaudesta3.

Lähisairaalat yhdenvertaisen hoidon tukena

Suomessa syöpähoidot toteutetaan pääsääntöisesti yliopisto- ja keskussairaaloissa. Lähihoitomallissa saadaan apuja hoitohenkilökuntaresursseihin toteuttamalla syövänhoito yhteistyössä pääsairaan ja lähisairaalan välillä. Pääsairaalalla tarkoitetaan hoidosta vastaavaa erikoissairaanhoidon yksikköä eli yliopistosairaalaa tai keskussairaalaa. Lähisairaalalla tarkoitetaan lähempänä syöpää sairastavan kotia sijaitsevaa aluesairaalaa tai joissain tapauksissa terveyskeskusta.

Lähihoitomalli tukee hoidon tasavertaisuutta tarjoten potilaalle helpomman vaihtoehdon hoidon saamiseen. Hoito aloitetaan aina pääsairaalassa jokaisen hoitosyklin alussa ja siirretään lähisairaalaan, jos henkilön vointi ja sairauden tila mahdollistavat sen. Lähihoitomallissa hoitovastuu säilyy koko ajan pääsairaalalla.

Syöpäyhdistyksien ja lääkeyritys Amgenin toukokuussa 2022 toteuttaman kyselyn perusteella suurin osa syöpää sairastavista ja heidän läheisistään suhtautuu positiivisesti syöpähoitojen toteuttamiseen osittain lähiyksikössä riippumatta siitä, onko heillä omakohtaista kokemusta lähihoidosta. Lähihoitoa saaneista potilaista 88 % arvioi kokemuksen positiiviseksi. Jopa 83 % koki hoidon toteuttamisen lähisairaalassa parantaneen heidän elämänlaatuaan. Lue lisää

Potilaille tuotettuja oppaita ja materiaaleja

Amgen tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Kuulemalla potilaita pyrimme muun muassa maksimoimaan hoidon vaikuttavuuden ja potilaiden kokeman terveyshyödyn.

Nuorten leukemiaopas

Lasten ja nuorten syövät ovat harvinaisia, ja onneksi hoidot tehoavat niihin yleensä varsin hyvin.4 Leukemia on lasten yleisin syöpätyyppi, joka todetaan yhdellä kolmesta alle 20-vuotiaana syöpätauteihin sairastuneista.5

Nuorten leukemiaoppaassa kerrotaan leukemian oireista, sairauden toteamisesta ja tutkimuksista sekä hoidoista. Opas on suomalaisen asiantuntijan tarkastama, ja se julkaistiin vuonna 2022. Opas on katsottavissa videomuodossa täältä.

Pieni kirja suolistosyövästä

Suolistosyöpä on naisten ja miesten toiseksi yleisin syöpätauti Suomessa. Vuosittain 3500 suomalaista sairastuu suolistosyöpään. Suolistosyövän diagnostiikan ja hoitojen kehityksen ansiosta nykyään yli 60 prosenttia sairastuneista paranee.6

Amgen on tehnyt yhteistyössä Colores Suomen Suolistosyöpä ry:n kanssa Pienen kirjan suolistosyövästä, joka on kattava opas suolistosyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Opas julkaistiin vuonna 2022, ja se on suomalaisten asiantuntijoiden tarkastama.

Pieni kirja suolistosyövästä antaa tietoa suolistosyövän kehittymisestä, tutkimuksista ja hoidoista. Lisäksi opas käsittelee sairastuneiden kokemuksia. Opas on luettavissa täällä.

Myeloomaopas tuo tukea

Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasolujen syöpä, ja joskus sitä kutsutaan myös plasmasolumyeloomaksi. Myeloomaan sairastuu Suomessa vuositain noin 400 henkilöä. Myelooma on jonkin verran yleisempi miehillä kuin naisilla 7.

Amgen on laatinut myeloomaan sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnatun tietopaketin, josta löytyy monipuolista tietoa myelooman tunnistamisesta, hoidosta, elämästä diagnoosin jälkeen ja siitä, miten voit tukea läheistäsi tämän sairauden kanssa. Opas on päivitety vuonna 2023 ja se on suomalaisten asiantuntijoiden tarkastama. Opas on luetavissa täällä.