• Hengenpelastaja vierellä

 • Video lyhyesti

Sydäninfarktin sairastanut kertoo kokemuksistaan

Sydäninfarktin sairastanut kertoo kokemuksistaan

Mulla ei oikein ole muistikuvaa.
Oon konkreettisesti tässä kiikussa istunutta ja taju lähtenyt tässä.
Seuraava muistikuva on, kun on hirveä härdelli ympärille ja olen sairaalassa. Todennäköisesti sairaalassa.
Siinä sitten hoitohenkilökunta rauhoitteli, että ei mitään hätää, että olet hyvässä hoidossa.
Sinulle on tullut infarkti.
Sinulle tehdään nyt pallolaajennus.
Kyllä nyt tämä olotila on todella todella hyvä. Voisi sanoa, että entisessä elämässä olen takaisin.
Toki semmoisia ajatuksia on tullut nyt, että elämä ennen maaliskuun 21. päivä ennen ja jälkeen.
Näitä muistelee, että oliko se ennen sitä tapahtumaa. Siitä on vähän niinku tullut semmoinen uusi syntymäpäivä.
Kyllähän tämä tähän parisuhteeseen on vaikuttanut. Monella tavalla positiivisestikin, kun on 40 vuotta yhteistä elämää, niin se on sitä arkipäivää.
Ei sitä niin tarkasti huomioi sitä. Se on itsestään selvyys, että se puoliso on siinä.
Mutta nyt kun tämmöinen tilanne sattui, niin kyllähän se on tuonut sitä tilannetta erillä tavalla, että ei se niin itsestään selvää ole, että se puoliso on siinä vierellä.
Niinkuin mä oon sanonutkin, että mulla on hengenpelastaja vierellä.

Merkittävä kansantauti

Sydän- ja verisuonitaudit ovat WHO:n mukaan yleisin kuolinsyy maailmanlaajuisesti, ja Suomessa kuolee päivittäin yli 50 ihmistä näihin sairauksiin.1,2 Kohonnut LDL-kolesteroli on yksi tärkeimmistä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä, joihin voidaan hoidoilla vaikuttaa.3

Suomalaistutkimuksen mukaan yli 40 % sydän- ja verisuonitapahtuman saaneista potilaista sai uuden tapahtuman viiden vuoden seurantajakson aikana.4 Valtimotautia sairastavalle yksi tärkeä tapa vähentää uusintatapahtuman riskiä on saavuttaa pysyvästi alle 1,4 mmol/l LDL-kolesteroliarvo.3

Amgenin bioteknologiset innovaatiot on suunniteltu auttamaan hoitotavoitteiden saavuttamisessa. Teemme lujasti töitä sen eteen, että sydän- ja verisuonitauteja sairastavien potilaiden on mahdollista saavuttaa tavoitellut LDL-kolesteroliarvot ja siten ehkäistä uusia sydänkohtauksia ja aivohalvauksia.

Kädet sydänasennossa ja tekstiä päällä

Valtimotauti: riskitekijät ja LDL-kolesterolin merkitys

Valtimotaudin hoidossa keskeistä on saavuttaa lääkärin ohjeistama LDL-kolesterolitaso, välttää tupakointia ja noudattaa terveellisiä elämäntapoja.

sydän- ja verisuonitautipotilailla korkea riski uusintatapahtumille

Suomalainen rekisteritutkimus: sydän- ja verisuonitautipotilailla korkea riski uusintatapahtumille

Aiempi sydäninfarkti tai aivohalvaus lisää uusien tapahtumien riskiä merkittävästi.

Mies ja tekstiä

Oletko saanut aivo- tai sydäninfarktin?

Jos sinulla on ollut jo sydän- tai aivoinfarkti, luku 1,4 on elintärkeä sinulle. Yksi tärkeä keino uuden infarktin riskin vähentämiseksi on pitää LDL-kolesteroliarvo alle 1,4 mmol/l yhdessä muiden elintapamuutosten kanssa.

Valtimotauti: riskitekijät ja LDL-kolesterolin merkitys

Valtimotaudissa verisuonten seinämiin kertyy ahtauttavia plakkeja. Sepelvaltimotauti voi aiheuttaa sydäninfarktin, kun taas aivo- ja kaulavaltimoihin kehittyvä valtimotauti voi aiheuttaa ohimenevän aivoverenkiertohäiriön (TIA) tai aivoinfarktin. Alaraajojen valtimoiden ahtautuminen aiheuttaa rasituksessa pohjekipua eli niin kutsutun katkokävelyoireen.5

Valtimotaudin riskitekijöitä ovat erityisesti korkea LDL-kolesterolipitoisuus, korkea verenpaine, diabetes, tupakointi, vähäinen liikunta ja ylipaino.5 Näistä moniin voidaan vaikuttaa elintavoilla: terveyttä edistävä ravinto, tupakoimattomuus, säännöllinen liikunta ja painonhallinta ovat keskeisessä roolissa.3 Lisäksi riittävä lepo ja uni sekä liiallisen stressin välttäminen osaltaan vähentävät valtimotautiriskiä.

Kolesteroli on elimistölle tärkeä rasva-aine. Kolesterolin liian suuri määrä verenkierrossa on kuitenkin haitallista: liiallinen kolesteroli kulkeutuu LDL-hiukkasten kuljettamana valtimoiden seinämiin ja käynnistää valtimoita ahtauttavan tulehduksen. 5 Veren suuri LDL-kolesterolipitoisuus on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Valtimotautia sairastaville potilaille suositellaan LDL-kolesterolitasoksi alle 1,4 mmol/l, ellei lääkäri ole erikseen asettanut yksilöllistä tavoitetta.3

 • Viitteet

  1. World Heart Report, World Heart Federation, 2023 (world-heart-federation.org/wp-content/uploads/World-Heart-Report-2023.pdf)

  2. Tilastokeskus, kuolemansyytilasto, 2021

  3. Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu 17.10.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

  4. Toppila I et al. Clin Cardiol. 2022;45(4):342–351.

  5. Valtimotauti (ateroskleroosi). Lääkärikirja Duodecim 30.3.2023 (viitattu 19.10.2023).

 • Viitteet

  1. Valtimotauti (ateroskleroosi). Lääkärikirja Duodecim 30.3.2023 (viitattu 19.10.2023).

  2. Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu 17.10.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

 • Viitteet

  1. Toppila I et al. Clin Cardiol. 2022;45(4):342–351.