Hyödynnämme innovatiivisesti bioteknologiaa: kehitämme ja valmistamme edistyksellisiä lääkkeitä potilaiden parhaaksi. Missiomme ja arvomme ohjaavat päivittäistä työtämme.

 • Elämän rytmi

 • Katso videon transkriptio

Elämän rytmi

Amgenin juuret ovat bioteknologian vallankumouksessa, ja se kuuluu maailman johtaviin riippumattomiin bioteknologiayrityksiin. Katso, kuinka Amgen toimii omalla rytmillään ja kiihdyttää muutosta lääketieteellisten innovaatioiden huipulla uusien tehokkaiden hoitojen kehittämisen ja niiden luotettavan saatavuuden kautta.

Elämän rytmi muovautuu ja muuttuu jatkuvasti. Jotkut hetket ovat ohikiitäviä. Toiset taas tuntuvat etenevän hitaasti.
Elämän rytmin nopeudesta huolimatta arvokkainta on käytettävissämme oleva aika ja mahdollisuus elää jokainen hetki täysillä.
Siksi Amgenin rytmi on erilainen; se etenee nopeasti kohti tulevaisuutta torjumalla vaikeimpia sairauksia.
Amgenin juuret ovat biotekniikan vallankumouksessa. Nykyisin se on yksi maailman johtavista itsenäisistä bioteknologiayrityksistä.
Jokaisella vuosikymmenellä pysymme lääketieteellisen tutkimuksen kärjessä ja kehitämme tehokkaita hoitoja sekä toimitamme niitä luotettavasti.
Taistelemme syövän, sydänsairauksien, astman ja osteoporoosin kaltaisia sairauksia vastaan auttaaksemme miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti. Elämme ihmisten terveyden uudella aikakaudella. Amgen jatkaa muutosten vauhdittamista toimimalla kestävästi ja hyödyntämällä asiantuntemustamme tieteestä nykyisten saavutusten ylittämiseksi. Hyödynnämme laajaa ihmisten ja geneettisten tietojen kirjastoa löytääksemme uusia näkemyksiä sairauksien hoitoon.
Luomme ennennäkemättömän tarkkoja ja yksilöllisiä hoitoja. Kehitämme lääkkeitä, jotka toimivat uusilla tavoilla, kuten kohdentaen vaikutuksensa samanaikaisesti useaan kehon biologiseen reittiin. Koneoppiminen ja tekoäly auttavat valmistamaan lääkkeitä nopeammin ja tehokkaammin ennustamalla, ovatko ne turvallisia ja tehokkaita.
Poistamme myös hoitoon pääsyä rajoittavia esteitä, jotta lääkkeemme olisivat useampien potilaiden saatavilla ympäri maailmaa.
Amgenilla tehtävämme on palvella potilaita, koska haluamme näiden elämänrytmien jatkuvan. Haluamme sinun ja läheistesi tekevän jokaisesta hetkestä tärkeän ja luottavan siihen, että tulossa on lisää hetkiä.

Missiomme

Palvella potilasta


Arvomme

 • Tieteellisyys

  Menestyksemme perustuu käänteentekevään tutkimukseen. Vastuullisuus ja jatkuva kehitys tieteen avulla määrittävät kaikkea toimintaamme. Tieteellinen tapa toimia on meille tärkeää, ja se auttaa meitä tekemään päätökset loogisesti ja avoimesti.

 • Menestys

  Emme tyydy entisiin saavutuksiin vaan pyrimme jatkuvasti parempaan.

 • Arvon luominen eri sidosryhmille

  Asetamme toiminnassamme potilaan keskiöön ja teemme kaikkemme parantaaksemme potilaiden hoidosta kokemaa hyötyä ja elämänlaatua. Samalla pyrimme luomaan työympäristön, joka antaa työntekijälle mahdollisuuden kehittyä ja hyödyntää koko osaamistaan. Missiomme ja arvomme varmistavat Amgenin menestyksen myös pitkällä tähtäimellä.

 • Eettisyys

  Noudatamme tuotteissamme, palveluissamme ja viestinnässämme tinkimättömästi korkeimpia eettisiä standardeja.

 • Kunnioitus ja luottamus

  Amgenilla jokainen työtehtävä ja jokainen työntekijä on tärkeä. Keräämme yhteen osaavia ja sitoutuneita ihmisiä. Tarjoamme ympäristön, joka edistää osallisuutta ja kunnioitusta sekä arvostaa monimuotoisuutta.

 • Laadukkuus

  Laatu on kaiken toimintamme perusta. Teemme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, ja perustamme päätöksemme korkeatasoiseen tietoon.

 • Tiimityö

  Tiimityön avulla pyrimme kehittämään, valmistamaan ja tarjoamaan potilaille innovatiivisia lääkkeitä mahdollisimman nopeasti. Tiimirakenteemme tarjoaa henkilöstöllemme mahdollisuuden vaikuttaa organisaatioon ja hyödyntää osaamistaan täysipainoisesti.

 • Yhteistyö, viestintä ja vastuullisuus

  Amgenilla johtajat osallistavat tärkeimpiä sidosryhmiä päätöksentekoon. He kuuntelevat eri näkökantoja ja kannustavat avoimeen vuoropuheluun. Päätöksistä ja niiden perusteluista kerrotaan avoimesti ja oikea-aikaisesti. Kun päätös on tehty, johtajat ja tiimin jäsenet ovat vastuussa tuloksista ja päätöksen nopeasta toteuttamisesta.