Liiketoiminnan etiikka ja komplianssi

Eettiset toimintatavat ja läpinäkyvyys ovat työskentelymme tärkeitä perusteita - tämä koskee työntekijöidemme lisäksi myös yhteistyötä asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. Toimimme liiketoiminnassamme eettisesti ja noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat toimialaa kussakin massamme. Eettisiä toimintaohjeitamme ja komplianssiohjeitamme sovelletaan kaikkiin Amgenin toimipaikkoihin, tytäryhtiöihin ja toimistoihin.

Amgenilla jokaisella työntekijällä on käytössään erilaisia työkaluja, jotka auttavat heitä toimimaan oikein ja eettisesti. Näihin kuuluvat eettiset toimintaohjeet, johon työntekijämme saavat jatkuvaa koulutusta sekä liiketoimintakäytäntöjä koskeva hotline-palvelu, jossa työntekijät voivat esittää huolenaiheita tai kysymyksiä ja saada neuvoja.

EETTISTEN TOIMINTAOHJEIDEN TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Lahjonnan ja korruption torjunta: Amgen ei hyväksy sellaisia tekoja tai epäasianmukaisia yrityksiä vaikuttaa valtion virkamiehiin tai yksityishenkilöihin, joilla pyrittäisiin saavuttamaan Amgenille kaupallista etua.
  • Kilpailunrajoitukset ja vilpillinen kilpailu: Amgen ei hyväksy liiketoimia tai muunlaista toimintaa, jotka rikkovat kilpailulainsäädäntöä niissä maissa, joissa se toimii.
  • Liiketoimintakäytäntö, raportointi ja vastatoimien kieltäminen: Amgen tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden tuoda esiin huolenaiheita Amgenin liiketoimintakäytännöstä ja ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista ilman vastatoimia tai uhkailua.
  • Eturistiriidat: Amgenin työntekijöillä on velvollisuus välttää tilanteita, joissa henkilökohtaiset intressit, ulkopuolinen toiminta, taloudelliset intressit tai suhteet ovat ristiriidassa tai näyttävät olevan ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.
  • Ympäristö, terveys ja turvallisuus: Amgen on sitoutunut toimimaan ensiluokkaisesti ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
  • Sisäpiirikauppa: Amgenin sisäpiirikauppaa koskevat käytännöt koskevat kaikkia Amgenin työntekijöitä, heidän perheenjäseniään, kotitalouden jäseniään, konsultteja sekä sopimus- ja vuokratyöntekijöitä, vaikka käytäntöjen mukaan kielletty toiminta ei olisikaan laitonta kyseisessä maassa.
  • Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisten kanssa: Amgen edellyttää, että kaikessa vuorovaikutuksessa terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden asiakkaiden kanssa noudatetaan kaikkia sovellettavissa olevia lakeja ja noudatetaan ammattietiikan ja vastuullisuuden korkeimpia standardeja.
  • Häirinnästä ja syrjinnästä vapaa työpaikka: Amgen ei suvaitse häirintää työntekijöidensä puolelta tai heihin kohdistuen, eikä myöskään sellaisten tahojen osalta, joiden kanssa Amgenilla on liiketoiminnallinen, virallinen tai ammatillinen suhde.
  • Henkilötietojen suojaaminen: Amgen on sitoutunut käsittelemään laillisesti yhtiön keräämiä, tallentamia ja käyttämiä henkilötietoja. Kunnioitamme yksityisyyttä. Jokainen yrityksen työntekijä vastaa henkilötietojen suojaamisesta ja turvaamisesta. Kaikki huolenaiheet liittyen mahdolliseen ja/tai todelliseen henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen tutkitaan perusteellisesti.