Amgen kehittää innovatiivisia lääkkeitä vaikeisiin sairauksiin.

Teemme yhteistyötä suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa koulutuksiin ja tutkimuksiin liittyen. Järjestämme koulutuksia yliopisto- ja keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollon yksiköissä työskenteleville lääkäreille ja hoitajille. Tavoitteenamme on, että koulutusta järjestetään kattavasti ympäri maata. Tuemme lisäksi erikoislääkäriyhdistysten ja terveydenhuollon yksiköiden kansallisia koulutustapahtumia.

Koulutustilaisuuksissa ensisijaisena tavoitteena on terapia-alueeseen liittyvän uusimman tiedon jakaminen. Tilaisuuksissa luennoiville asiantuntijoille maksamme tehdystä työstä kohtuullisen luentopalkkion (konsulttipalkkion). Koulutuksiin osallistuville korvaamme kohtuulliset matka-, majoitus- ja ateriakulut sekä mahdollisen ilmoittautumismaksun (rekisteröintikustannukset). Amgenin osallistuminen koulutusten tukemiseen esitetään aina avoimesti.

Koulutusten lisäksi kliiniset tutkimukset ovat tärkeä osa lääketieteen kehityksessä. Amgenin tutkimuksissa on mukana satoja suomalaisia potilaita, jotka tutkimusten kautta saavat mahdollisuuden uusiin lääkehoitoihin.

Suomessa noudatamme lääkelakia sekä Lääketeollisuus ry:n eettisiä ohjeita. Toimintamme perusajatuksena on taata tasa-arvoinen ja korkealuokkainen hoito suomalaisille potilaalle.

Kumppanuudet ja tuki

Amgen on sitoutunut noudattamaan EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) toimintaohjeistojen kaikkia julkistamisvaatimuksia.

Taloudelliset tuet ja palkkiot terveydenhuoltoalan organisaatioille

 • Lahjoitukset
  Amgen julkistaa lahjoitukset ja apurahat terveydenhuoltoalan organisaatioille, jotka tukevat tiedettä, teknologiaa, lääketiedettä, terveydenhoitoa, tutkimustyötä tai koulutusta.
 • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiin
  Amgen julkistaa osallistumisensa terveydenhuoltoalan organisaatioiden terveydenhuoltoalan ammattilaisille järjestämien koulutustapahtumien kustannuksiin (maksut, muut kulut ja tuet).
 • Palvelu- ja konsulttipalkkiot
  Amgen julkistaa terveydenhuoltoalan organisaatiolle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun Amgen ostaa tältä konsulttipalveluja.

Taloudelliset tuet ja palkkiot terveydenhuoltoalan ammattilaisille

 • Palvelu- ja konsulttipalkkiot
  Amgen julkistaa terveydenhuoltoalan ammattilaiselle maksamansa matkoihin ja majoitukseen liittyvät maksut ja muut kulut, silloin kun tämä sovitusti edustaa Amgenia tai Amgen ostaa häneltä konsulttipalveluja.
 • Osallistuminen tiede- ja/tai koulutustapahtumien kustannuksiin
  Amgen julkistaa yksittäisille terveydenhuoltoalan ammattilaisille maksamansa rekisteröintimaksut ja matkat ja majoituksen, joilla se tukee (rahoittaa) näiden osallistumista tiede- ja/tai koulutustapahtumiin.
  Amgen julkistaa kootusti tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset tuet ja palkkiot, jotka liittyvät i) prekliinisten tutkimusten, ii) kliinisten tutkimusten ja iii) prospektiivisten non-interventiotutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Potilasyhdistysten rahoittaminen

Amgen julkistaa tietoa työstään potilasyhdistysten kanssa, myös yksityiskohtaista tietoa aktiviteeteista ja annetun rahoituksen tasosta.

Julkistettavat taloudelliset tiedot: omien henkilötietojen poistopyynnöt ystävällisesti osoitteeseen transparency@amgen.com

Menettelytapamuistio

Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme

2023 Julkistamisraportti

2022 Julkistamisraportti

2021 Julkistamisraportti

Menettelytapamuistio

Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme