Lääkeyrityksenä Amgenin viestintää ohjaavat Suomessa lääketeollisuutta koskevat lait ja Lääketeollisuus ry:n lääkemarkkinoinnin eettiset ohjeet. 

Pidätämme oikeuden moderoida keskustelua kanavissamme lain ja ohjeiden puitteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:
- Reseptivalmisteiden markkinointi kuluttajille on Suomessa kielletty. Emme jaa sivuilla tietoa reseptilääkkeistä tai lääkehoidoista yleisesti.
- Emme anna yksilöllisiä ohjeita sairauden hoitoon emmekä vastaa lääketieteellisiin tai hoidollisiin kysymyksiin. Jos tarvitset neuvontaa terveyteesi liittyvissä asioissa, käänny lääkärisi puoleen.
- Varaamme oikeuden jättää julkaisematta tai poistaa kommentit, jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön, lääketieteellisiin hoito-ohjeisiin ja muihin vastaaviin aihepiireihin. 

Amgenin velvollisuus on lääkeyrityksenä kerätä tietoa ja raportoida viranomaisille markkinoimiensa lääkkeiden haittavaikutuksista. Jos haluat raportoida valmisteemme haittavaikutuksesta, voit lähettää ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen nordic.baltic.drugsafety@amgen.com tai asioida Fimean sivuilla osoitteessa http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutukset.  

Valmisteistamme voit kysyä sähköpostitse osoitteesta medinfo.finland@amgen.com. 

Vastuunrajaus

Amgen ei vastaa kirjoittajien kommenteista sivustoillaan eikä niiden perusteella tehtyjen johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Amgenin sivustoilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille sivuille. Amgen ei vastaa ulkopuolisten ylläpitämien tai julkaisemien sivujen sisällöstä.