• 1. Missä yhteydessä Amgen kerää henkilötietoja?

  • Kun olet yhteydessä Amgeniin tai sen edustajiin.
  • Kun osallistut tai ilmoitat halukkuudestasi osallistua Amgeniin liittyvään toimintaan, kuten kliiniseen tutkimukseen, asiantuntijaryhmään tai konsultointiin.
  • Kun ilmoittaudut Amgenin rahoittamaan tapahtumaan (mukaan lukien verkkotapahtumiin)
  • Kun olet yhteydessä Amgeniin lääketieteelliseen tietoon, turvallisuuteen tai laatuun liittyvissä asioissa
  • Kun Amgen tai Amgenin toimintaan littyvä kolmas osapuoli pyytää verkkosivuillaan tai mobiilisovelluksissa henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Kun osallistut kokoukseen tai kongressiin, Amgen saattaa saada henkilötietoja järjestäjältä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
  • Edellä mainittujen lisäksi Amgen saa säännöllisesti ammatillista tietoa eurooppalaisista terveydenhuollon ammattilaisista kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta. Amgen varmistaa, että sen saamien tietojen keräämisessä ja siirrossa on noudatettu soveltuvia tietosuojalakeja.
 • 2. Miksi Amgen käsittelee henkilötietoja?

  Amgen saattaa käsitellä henkilötietoja seuraavista laillisista syistä: (A) lailliset liiketoimintaan liittyvät tarkoitukset, (B) suostumuksen käsittely, (C) Amgeniin kohdistuvat lakeihin ja määräyksiin perustuvat velvoitteet ja (D) kanssasi solmitun sopimuksen noudattaminen. Laillisia liiketoimintaan liittyviä tarkoituksia ovat

  • Amgenin ammatillisten ja tieteellisten toimien hallinnointi, kuten osallistumiset markkinatutkimuksiin, kliinisiin tutkimuksiin, ammattialan kokouksiin tai kongresseihin
  • Amgenin tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja arviointi, kuten markkinointiviestintä, markkinatutkimukset ja kyselyt
  • tuotetietojen ja tieteellisen tiedon viestiminen
  • vastaaminen lääketieteellisiä tietoja koskeviin pyyntöihin.

  Lailliset liiketoimintaan liittyvät tarkoitukset
  Käsittelytoimet
  • Amgenin ammatilliset ja tieteelliset toimet
  • Amgenin tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja arviointi
  • Yhteydenpito Amgenin henkilökunnan kanssa
  • Osallistuminen ammattilaisten kokouksiin ja kongresseihin
  • Vastaaminen lääketieteellistä tietoa koskevaan pyyntöön
  • Henkilön tunnistaminen tieteelliseksi asiantuntijaksi tai alan johtohenkilöksi ja yhteistyö hänen kanssaan
  Sopimuksen hallinnointi ja noudattaminen
  • Sinulle suoritettavat maksut palveluista tai kulukorvaukset
  • Avustaminen Amgenin liiketoimintaan tai tuotteisiin liittyvien matkojen suunnittelussa
  • Kliinisten tutkimusten hallinnointi
  Lakeihin ja määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattaminen
  Suostumus
  • Osallistuminen verkkokyselyihin tai verkkopalveluiden tai sovellusten käyttö
  • Kolmannelle osapuolelle (esim. IQVIA) antamasi suostumus
  • Taloudellisten suhteiden julkistaminen Lääketeollisuus ry:n eettisten ohjeiden mukaan
 • 3. Millaisia henkilötietoja Amgen käsittelee?

  Kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaan Amgen voi käsitellä seuraavia tietoja:

  • nimi
  • yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero
  • ammatilliset tiedot, kuten erikoisalat ja kokemus
  • päivämäärät ja yhteenvedot yhteydenpidosta Amgenin myyntiedustajien tai lääketieteellisen henkilökunnan kanssa
  • taloudelliset ja pankkiyhteystiedot, mutta vain palveluista maksamisen tai kulujen korvaamisen tarkoituksessa
  • ammatillinen yksilöintitunnus
  • tekemäsi pyyntö ja kaikki tiedot, joita pyyntöön vastaamiseksi tarvitaan (esim. kongressiin matkustamisen päivämäärä).
 • 4. Kenellä on pääsy henkilötietoihin?

  Kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaan seuraavilla voi olla pääsy henkilötietoihin:

  • Amgenin valtuuttamat työntekijät tai Amgenin puolesta toimivat edustajat soveltuvien tietosuojalakien puitteissa
  • valvontaviranomaiset ja eettiset toimikunnat tai muut kolmannet osapuolet soveltuvien lakien puitteissa
  • kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietoja Amgenin ohjeiden mukaisesti tietojenkäsittelijän ominaisuudessa (esim. matkatoimisto tai kliininen tutkimusorganisaatio)
  • kolmannet osapuolet, joiden kanssa Amgen tekee yhteistyötä (esim. muut lääkeyritykset), mutta vasta kun Amgen on kohtuullisin toimin varmistanut, että se voi jakaa tällaista tietoa soveltuvien tietosuojalakien puitteissa.
 • 5. Missä Amgen käsittelee henkilötietoja?

  Amgen on monikansallinen yhtiö, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa. Amgenilla on palvelinkeskuksia ympäri maailman, myös Euroopan unionin jäsenmaissa ja Yhdysvalloissa. Amgen saattaa käsitellä henkilötietoja maailmanlaajuisissa tietokannoissa, joihin Amgenin valtuuttamilla työntekijöillä on pääsy eri puolilla maailmaa.

  Tietojensiirrossa Euroopan ulkopuolelle noudatetaan soveltuvia tietosuojalakeja. Henkilötietojen keruu- tai käsittelypaikasta riippumatta Amgen itse käyttää ja varmistaa että myös sen palveluntarjoajat käyttävät asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä menetelmiä henkilötietojen suojaamiseksi.

  Henkilötietojen siirrossa Amgen-yhtymän ja sen yksiköiden välillä noudatetaan soveltuvia lakeja ja yhtiön sisäisiä tietosuojasääntöjä. Osoitteesta http://www.amgen.com/bcr saat lisätietoa yhtymän sisäisistä tietosuojasäännöistä ja mahdollisuudestasi tehdä valitus, jos näitä sääntöjä on rikottu henkilötietojesi käsittelyssä.

  Vastaanottajat
  Suojatoimet siirrettäessä henkilötietoja maihin, joissa ei ole EU-komission mukaan riittävää tietosuojaa
  Lisätietoja

  Amgen-konserniin kuuluvat yritykset

  Amgenin sisäiset tietosuojasäännöt

  Lisätietoa Amgenin sisäisistä tietosuojasäännöistä ja valituksen tekemisestä, jos näitä sääntöjä on rikottu henkilötietojesi käsittelyssä: http://www.amgen.com/bcr/.
  .

  Amgenin ohjeistuksen mukaan henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajat.

  Mallisopimukset

  Lisätietoja mallisopimuksista ja niiden sisällöstä: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

  Lisätietoja Amgenin mallisopimusten käytöstä antaa Amgenin tietosuoja-asioista vastaava toimisto: privacy@amgen.com


  Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa "Tietosuojapyyntö" -linkkiä tämän kappaleen lopussa. Näin toimimalla hyväksyt, että sinut ohjataan OneTrustin isännöimälle turvalliselle verkkosivustolle, joka käsittelee Amgenin tietosuojapyynnöt. Lähetä pyyntö napsauttamalla Tietosuojapyyntö.

 • 6. Miten pitkään henkilötietoja säilytetään?

  Amgen säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvailtujen tarkoitusten täyttymiseksi sekä asianmukaisissa laeissa ja määräyksissä ilmoitettujen säilytysaikojen mukaisesti.

  Henkilötietojen säilytysaika perustuu

  • kerättyjen tietojen käyttötarkoitukseen ja sen toteutumiseen
  • tietojen keräämisperusteeseen; esimerkiksi suostumuksen voi perua milloin tahansa
  • sopimuksissa tai säännöksissä mainittuihin pakollisiin säilytysaikoihin.

  Jos haluat lisätietoja jostakin tietystä menettelystä, ota yhteyttä Amgenin tietosuojavastaavaan: privacy@amgen.com tai Amgen AB, sivuliike Suomessa, PL 86, 02101 Espoo, p. 09 5490 0500.

 • 7. Miten voit saada Amgenin käsittelemät henkilötiedot nähtäväksesi tai pyytää tietojen oikaisua tai poistoa?

  Jos haluat pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai tietojen oikaisua tai poistoa tai jos sinulla on jotain kysyttävää näistä, ota yhteyttä Amgenin tietosuojavastaavaan sähköpostilla privacy@amgen.com tai Amgen AB, sivuliike Suomessa, PL 86, 02101 Espoo, p. 09 5490 0500.

  Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa "Tietosuojapyyntö" -linkkiä tämän kappaleen lopussa. Näin toimimalla hyväksyt, että sinut ohjataan OneTrustin isännöimälle turvalliselle verkkosivustolle, joka käsittelee Amgenin tietosuojapyynnöt. Lähetä pyyntö napsauttamalla Tietosuojapyyntö.

 • 8. Miten voit käyttää oikeuttasi tietojen siirtoon?

  Oikeus tietojen siirtoon tarkoittaa, että voit saada Amgenille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

  Ota huomioon, että tähän oikeuteen kohdistuu tiettyjä ehtoja. Voit pyytää tietojen siirtoa ottamalla yhteyttä Amgenin tietosuoja-asioista vastaavaan toimistoon: privacy@amgen.com

  Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa "Tietosuojapyyntö" -linkkiä tämän kappaleen lopussa. Näin toimimalla hyväksyt, että sinut ohjataan OneTrustin isännöimälle turvalliselle verkkosivustolle, joka käsittelee Amgenin tietosuojapyynnöt. Lähetä pyyntö napsauttamalla Tietosuojapyyntö.

 • 9. Miten voit tehdä valituksen valvovalle viranomaiselle?

  Tietosuojavaltuutetun toimisto: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

 • 10. Miten saat yhteyden Amgenin tietosuojavastaavaan?

  Amgenin tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on privacy@amgen.com tai Amgen AB, sivuliike Suomessa, PL 86, 02101