Sähköiset tietolähteet tärkeitä osteoporoosipotilaille: potilasjärjestöiltä ja apteekeilta halutaan enemmän tietoa

Tuoreen osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen (2020) mukaan 44 %:lla yli 65-vuotiaista on pienentynyt luuntiheys. Luuston haurastuminen on Suomessa osasyy jopa 40 000 luunmurtumaan vuodessa. Itsehoito on tärkeä osa osteoporoosin hoitoa.

Yliopiston Apteekin tekemän kyselyn mukaan osteoporoosipotilaat toivovat tietoa lääkkeistään ja sairaudestaan terveydenhuollon ammattilaisilta ja myös sähköisessä muodossa.

Eniten tietoa osteoporoosista oli saatu lääkäriltä (71 % vastaajista) ja omatoimisesti internetistä tai lehdistä ja kirjoista (51-68 %). Potilasjärjestöiltä tietoa oli saanut yli kolmannes (35 %). Tietoa lääkkeestä saatiin usein myös lääkkeen pakkausselosteesta.

On selvää, että osteoporoosia sairastavat potilaat haluavat lisätietoa sairaudestaan ja lääkkeistään terveydenhuoltoketjun kaikilta toimijoilta. Erityisesti tieto itsehoidosta kuten ravinnosta, liikunnasta ja kaatumisen ehkäisystä on tärkeää, kommentoi Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm

Suurin osa vastaajista piti terveydenhuollon eri toimijoiden antamaa tietoa tärkeänä. Tietoa haluttiin eri tavoin myös sähköisessä muodossa. Esimerkiksi Luustoliiton itsehoitosivuja piti hyödyllisenä noin 70 %. Kaksi kolmesta haluaisi lääkkeestään tai sairaudestaan lisätietoa sähköpostilla apteekkiasioinnin jälkeen.

Luotettavan tiedon tuomisessa potilaille on tärkeää tehdä yhteistyötä terveydenhuollon eri toimijoiden kesken. Useille potilaille sähköiset tietolähteet sopisivat hyvin olemassa olevien kanavien rinnalle, toteaa Amgenin lääketieteellinen johtaja Riku Kiviranta.

Perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi verkkoapteekissa (ya.fi) voitaisiin tarjota lääkehoitoa ja terveyttä koskevaa tietoa uusilla tavoilla, toteaa tutkimuspäällikkö Kari Linden Yliopiston Apteekista.

Yliopiston Apteekki toteutti verkkokyselyn osteoporoosia sairastaville asiakkailleen tammikuussa 2021. Kyselyssä selvitettiin erityisesti osteoporoosin itsehoidon ja lääkehoidon tietolähteitä. Vastaajia oli 64, joista suurin osa naisia ja yli 60-vuotiaita. Kyselyn toteuttamiseksi tehtiin yhteistyötä Luustoliiton ja lääkeyritys Amgenin kanssa.

Lisätietoja:

Ansa Holm, toiminnanjohtaja, Suomen Luustoliitto ry Puh. 050-539 1411, sposti: ansa.holm@luustoliitto.fi

Kari Linden, tutkimuspäällikkö, Yliopiston Apteekki Puh. 050-395 0647, sposti: kari.linden@ya.fi

Lähde: Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Geriatrit ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020. Internet: www.kaypahoito.fi (luettu 7.4.2021).

FI-NPS-0421-00005/04-2021