×

Haluatko siirtyä tälle Ison-Britannian ulkopuoliselle Amgen-sivustolle Amgen.fi-sivustolta?

OLET SIIRTYMÄSSÄ POIS TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA. Amgen Limited ja Amgen Finland eivät vastaa tällä palvelimella tai sivustolla olevista organisaatioista, näkemyksistä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta eivätkä valvo näitä seikkoja

Yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuoja

Amgenin Euroopan tietosuojailmoitus

Amgen Inc. ja/tai sen tytäryhtiöt Amgen AB, Suomen sivuliike ja yhteisellä tunnuksella toimivat kumppanit (yhteisesti ”Amgen”, ”me” tai ”meidän”) sitoutuvat kunnioittamaan sinun ja henkilötietojesi yksityisyyttä. Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan Amgenin tietosuojakäytännöt.

Mikäli olet terveydenhuollon ammattilainen, lue Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu tietosuojailmoituksemme.

Amgen käyttää henkilötietojasi asianomaisten laillisten vaatimusten mukaisesti.

Kehotamme kaikkia sivustomme käyttäjiä lukemaan tämä tietosuojailmoituksen huolellisesti tutustuakseen periaatteisiin ja käytäntöihin, jotka olemme kehittäneet suojataksemme henkilötietoja, mukaan lukien terveyteen liittyvät henkilötiedot, ja ymmärtääkseen paremmin suhteemme niihin kolmansiin osapuoliin, joilla voi olla pääsy näihin tietoihin.

 • I. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja välittäminen

 • II. Linkit muille verkkosivuille

  Amgenin verkkosivustot sisältävät linkkejä muille verkkosivustoille, joiden uskomme olevan sinulle hyödyllisiä ja informatiivisia. Huomioi kuitenkin, että emme hyväksy tai suosittele näiden sivustojen sisältöjä tai palveluja, emmekä ole vastuussa näiden muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua huomioimaan ja lukemaan kunkin vierailemasi sivuston tietosuojakäytännön. Muista, että tämän tietosuojailmoituksen lausekkeet koskevat ainoastaan Amgenin keräämiä tietoja.

 • III. Yhteistä tunnusta käyttävät verkkosivustot

  Sinun henkilötietosi ovat ainoastaan Amgenin ja sellaisten kolmansien osapuolten käytettävissä, jotka käsittelevät henkilötietoja Amgenin ohjeiden mukaan tiedonkäsittelijöinä. Voimme käyttää kolmansia osapuolia toimittamaan palveluja ja informaatiota verkkosivustoistamme ja voimme tarjota tiettyjä yhteistä tunnusta käyttäviä palveluja yhteistyössä muiden kolmansien osapuolten kanssa (esimerkiksi muut lääkealan yritykset) edellyttäen, että olet antanut suostumuksesi tällaiseen käyttöön. Henkilötietojen välittämistä ja käyttöä Amgenin ohjeiden mukaan toimivien kolmansien osapuolten toimesta valvotaan sopimuksilla, jotka edellyttävät henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

  Yhteistä tunnusta käyttävällä sivustolla näet sekä Amgenin logon että yhteistä tunnusta käyttävän kumppanin logon esitettynä näytölläsi. Päästäksesi käyttämään yhteistä tunnusta käyttävän sivuston palveluita sinun pitää ehkä täyttää uusi verkkorekisteröitymislomake, ja nämä rekisteröitymistiedot voidaan jakaa Amgenin yhteistä tunnusta käyttävien kumppanien kanssa.

  Mikäli sovellettavat lait, säännöt ja määräykset niin edellyttävät, välitämme henkilötietoja valvoville viranomaisille ja eettisille komiteoille. Tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa Amgen voi olla velvoitettu julkistamaan henkilötietojasi vastauksena oikeuden määräykseen, haasteeseen, etsintälupaan, lakiin tai asetukseen.

  Emme myy tai välitä mitään suoraan tai epäsuorasti tunnistettavia tietoja tai terveyteen liittyviä henkilötietoja, jotka annat sivustollamme, millekään asiaankuulumattomalle kolmannelle osapuolelle.

 • IV. Lapsia koskeva käytäntömme

  Amgenin verkkosivuston sisältö ja palvelut on tarkoitettu aikuisille käyttäjille. Sivustoa ei ole tarkoitettu lapsille. Jos tietoomme tulee, että alaikäinen käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti henkilö- tai terveystietojaan sivustollamme tai että antaja on antanut vapaaehtoisesti tietoja potilaasta, joka tunnistetaan alaikäiseksi, poistamme tällaiset tiedot aktiivisista tietokannoistamme, ellei sovellettava laki edellytä säilyttämään tällaisia tietoja.

 • V. Tietosuojaoikeutesi/-valintasi (mukaan lukien pääsy henkilötietoihin ja niiden korjaus sekä tietosuojaa koskevat valitukset)

  • Miten voit saada pääsyn sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme, tai miten voit korjata tai poistaa niitä?

   Sinulla on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi ja korjata, päivittää tai poistaa henkilötietojasi (mukaan lukien terveystietosi). Voit koska tahansa tehdä tällaisen pyynnön ottamalla yhteyttä omaan tietosuojavirkailijaasi osoitteessa privacyoffice@amgen.com tai Amgen AB, sivuliike Suomessa, PL 86,02101 ESPOO, Puh. (vaihde): 09 54 900 500.

   Annamme sinulle pääsyn sinusta säilyttämiimme tietoihin ja mahdollisuuden korjata, päivittää tai poistaa niitä tietoja, jotka terveydenhuollon ammattilainen tai kuluttaja on toimittanut meille lääkkeen haittatapahtumasta.

   Teknisesti ei ole mahdollista poistaa palvelimiltamme aivan jokaista sinun tietojesi tietuetta. Järjestelmämme on suojattu tahattomalta tietojen menetykseltä. Siksi sinua koskevia tietoja (mukaan lukien terveyteesi liittyvät kiinnostuksenaiheesi) voi olla olemassa poistokelvottomassa muodossa, joka voi olla meille vaikeaa tai mahdotonta paikallistaa.

   Siitä huolimatta Amgen poistaa lain salliessa henkilötietosi (mukaan lukien terveystiedot), jotka on tallennettu Amgenin aktiivisesti tutkimukseen ja päivittäisiin liiketoimintoihin käyttämiin tietokantoihin tai muihin haun mahdollistamiin mediamuotoihin. Lisäksi pyrimme kohtuullisessa määrin olemaan paljastamatta mitään henkilötietoja, jotka on tallennettu poistokelvottomaan muotoon saatuamme pyyntösi poistaa ne, paitsi jos laki niin edellyttää.

  • Miten voit harjoittaa datan siirrettävyyttä koskevaa oikeutta?

   Tietojen siirrettävyyden oikeuden mukaan sinulla on oikeus pyytää Amgenille antamiesi henkilötietojen toimittamista sinulle jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa, tiettyjen ehtojen mukaisesti, ja tämä pyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä Amgenin tietosuojatoimistoon osoitteessa privacyoffice@amgen.com

  • Tietosuojavalituksen tekeminen valvovalle viranomaiselle.

   Jos Amgen käyttää henkilötietojasi niin, että käyttö mielestäsi rikkoo jotain asianomaista lakia, sääntöä tai määräystä, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle valvovalle viranomaiselle. Paikallisen valvovan viranomaisesi yhteystiedot ovat täällä: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Miten säilytämme ja suojelemme henkilötietoja

  Säilytämme henkilötietojasi yhdistelmänä fyysisiä kopioita ja sähköisiä tiedostoja. Sähköisiä tiedostoja säilytetään palvelimilla, joita käytetään ja ylläpidetään Amgenin ja kolmansien osapuolten toimesta Amgenin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

  Me haluamme henkilötietojesi pysyvän niin hyvin suojattuina kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista. Auttaaksemme sinun meille antamiesi henkilötietojen (mukaan lukien terveystiedot) eheyden ja luottamuksellisuuden säilyttämisessä voimme käyttää salauskäytäntöjä tarpeen mukaan. Ylimääräisenä tietoturvan varotoimena kaikki henkilötiedot (mukaan lukien terveystiedot) pidetään fyysisesti palomuurien ja muiden verkkotietosuojalaitteiden takana, jotta estetään tunkeilijoiden pääsy niihin.

  Amgen käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin tässä tietosuojailmoituksessa esitettyjen tarkoitusten täyttäminen edellyttää ja säilyttää henkilötietojasi asianomaisten lakien ja määräysten ehtojen mukaisesti.

  Noudatettavat kriteerit määrittää:

  • Kerättyjen henkilötietojen tarkoitus ja tämän tarkoituksen täyttäminen.
  • Peruste, jonka mukaan henkilötietojasi kerätään: esim. suostumuksen tapauksessa, voit peruuttaa sen koska tahansa.
  • Sopimukselliset ja regulatiiviset vaatimukset pakollisista säilytysajoista.
 • VII. Ota meihin yhteyttä

  Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tästä tietosuojailmoituksesta, tai jos haluat esittää valituksen tai saada pääsyn henkilötietoihisi tai mahdollisuuden korjata niitä, tai jos haluat lisätietoja tietystä käsittelytoiminnosta, ota yhteyttä omaan Amgenin tietosuojavirkailijaasi osoitteessa privacyoffice@amgen.com tai Amgen AB, sivuliike Suomessa, PL 86,02101 ESPOO Puh. (vaihde): 09 54 900 500.


Päivitetty huhtikuu 2018.