Tietoa Yksityisyydestäsi ja Läpinäkyvyysraportoinnin Vaatimuksista

Amgen sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja koodeja, jotka koskevat arkaluonteisen tiedon paljastamista lääkeyrityksiltä terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon organisaatioille.

Näiden lakien ja koodien mukaan Amgenin on julkistettava tietoja taloudellisista etuuksista, jotka toteutuvat Amgenin ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena.

Jos osallistut sellaiseen toimintaan Amgenin kanssa, joka johtaa taloudelliseen etuuteen sinulle, Amgen kerää ja käsittelee henkilötietojasi noudattaakseen kaikkia sovellettavia läpinäkyvyyteen liittyviä lakeja ja koodeja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimesi, työosoitteesi ja kuvaus sinulle tehdyistä maksuista tai muista etuuksista. Tietoja on saatavilla julkisesti kolmen vuoden ajan alkuperäisestä julkistuspäivästä lukien, ellei lakisääteisesti vaadita toisin. Amgen voi siirtää nämä tiedot Amgen Inc:iin Yhdysvalloissa, sen tytäryhtiöihin ja muihin luotettaviin tietojenkäsittelijöihin, jotka toimivat sen puolesta. Käsittely voi tapahtua maissa, jotka eivät ole asuinmaasi, mukaan lukien maat, jotka eivät vaadi samanlaista suojan tasoa kuin Euroopan talousalueella. Riippumatta siitä, missä tiedot kerätään ja käsitellään, Amgen ylläpitää hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojaustoimenpiteitä suojatakseen tietoja sinusta.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten Amgen käsittelee henkilötietojasi, sekä oikeuksistasi, käy osoitteessa https://www.amgen.eu/health-care-professionals-privacy-policy.

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydestäsi, Amgenin sitoutumisesta läpinäkyvyyteen liittyviin lakeihin tai koodeihin, tai haluat käyttää oikeuksiasi saada tietoa, korjata tietojasi tai pyytää niiden poistamista, ota yhteyttä Amgenin tietosuojavirkailijaasi osoitteessa privacy@amgen.com.