Amgen on taistellut yli 40 vuoden ajan maailman vaikeimpia sairauksia vastaan tarjoamalla innovatiivisia lääkkeitä miljoonille vakavasti sairaille potilaille maailmanlaajuisesti. Yksi Amgenin menestyksen avain on sitoutuminen auttamaan rakentamaan parempaa, terveellisempää maailmaa, joka perustuu missioomme palvella potilaita. Lähestymistapamme toteutetaan neljällä kivijalalla: Terveet ihmiset, Terve yhteiskunta, Terve planeetta ja Terve Amgen.

Ohjelman tärkeimmät elementit

ESG-viitekehys

Terveet

ihmiset

Healthy People

Keskitymme poistamaan esteitä, jotka rajoittavat pääsyä terveydenhuollon palveluihin. Näin autamme kaikkia elämään mahdollisimman terveinä.

Terve

yhteiskunta

Healthy Society

Pyrimme luomaan oikeudenmu-kaisemman yhteiskunnan työntekijöillemme ja kaikille, joita palvelemme.

Terve

planeetta

Healthy Planet

Kestävyys on ensisijainen tavoitteemme. Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme, jotta voimme säästää luonnonvaroja tuleville sukupolville.

Terve

Amgen

Vaadimme itseltämme korkeatasoista toimintaa ja pyrimme jatkuvasti siihen, että Amgenin arvot ovat edustettuina kulttuurissamme, tuotteissamme ja strategiassamme.

 • TERVEET IHMISET

  Keskitymme poistamaan esteitä, jotka rajoittavat tasapuolista pääsyä terveydenhuoltoon, jotta ihmiset voivat elää mahdollisimman tervettä elämää.

  Vuonna 2023:

  • Annoimme 2,5 miljardia dollaria1 Amgenin lääkkeitä veloituksetta hoidon kriteerit täyttäville vakuuttamattomille tai alivakuutetuille potilaille Yhdysvalloissa Amgen Safety Net Foundationin kautta.
  • Aloitimme viisivuotisen ohjelman World Child Cancerin kanssa parantaaksemme Burkitt-lymfoomaa sairastavien lasten elämää.
  • Järjestimme ensimmäisen Health Equity Challenge -haasteen tukeaksemme voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka kehittävät ratkaisuja sydän- ja verisuonitauteja sairastavien potilaiden terveyden parantamiseksi afroamerikkalaisten parissa.
 • TERVE YHTEISKUNTA

  Keskitymme rakentamaan kestävämpää ja osallistavampaa yhteiskuntaa omalla työpaikallamme ja yhteisöissämme, joissa toimimme.

  Vuonna 2023:

  • Global Engagement Survey -kyselyymme vastanneista työntekijöistä 79 % ilmoitti suosittelevansa Amgenia erinomaiseksi työpaikaksi.2
  • Toivotimme ensimmäiset "ansaitse ja opi" -harjoittelijamme tervetulleiksi ja käynnistimme Amgen Career Re-entry -ohjelman.
  • Ilmoitimme uudesta 12,4 miljoonan dollarin sitoumuksesta tavoittaa 180 000 opiskelijaa lisää Amgen Biotech Experiencen kautta.
 • TERVE PLANEETTA

  Asetamme kestävyyden etusijalle ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme säilyttääksemme luonnonvarat tuleville sukupolville.

  Vuonna 2023:

  • Olemme oikeilla jäljillä saavuttaaksemme vuoden 2027 ympäristövastuutavoitteemme. Vuoden 2023 lopussa olimme yltäneet tästä 54 %:iin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, 34 %:iin veden vähentämisessä ja 54 %:iin hävitettävän jätteen vähentämisessä.3
  • Yhdysvaltain FDA:n vuonna 2024 lisensoima ja äskettäin Ohiossa avattu biovalmistuslaitoksemme rakennettiin LEED Gold -standardien mukaisesti, ja toinen Pohjois-Carolinaan rakenteilla oleva tehdas seuraa sen esimerkkiä.
  • Virallistimme toimittajiin kohdistuvat vaatimuksemme määritellyissä kululuokissa toimimisesta tukeaksemme näiden siirtymistä tutkimukseen perustuvien ilmastotavoitteiden käyttöön.
 • TERVE AMGEN

  Noudatamme toiminnassamme korkeita standardeja ja pyrimme jatkuvasti heijastamaan Amgenin arvoja kulttuurissamme, tuotteissamme ja strategiassamme.

  Vuonna 2023:

  • 100 % työntekijöistä on koulutettu Amgenin toimintaohjeisiin.
  • Perustimme Amgen AI Governance Councilin ja hyväksyimme Trustworthy AI -kehyksen edistääksemme tekoälyn vastuullista käyttöä.
  • Johtajilla ja heidän tiimillään on pääsy erilaisiin resursseihin, jotka on suunniteltu helpottamaan avointa viestintää henkilöstön ja heidän esimiestensä välillä.

1Amgen Safety Net Foundation on erillinen Amgenin rahoittama oikeushenkilö. Arvostettu tukkumyyntihintaan.

2Noin 69 % Global Engagement Surveyn vastaanottaneista työntekijöistä vastasi.

3Veden ja jätehuollon vähennykset mitataan vuoden 2019 perusarvoon ja niissä otetaan huomioon vain todetut vähennyshankkeet, ei yhtiön supistumiseen tai laajentumiseen liittyviä muutoksia.

amgen
amegn

Voit tutustua Amgenin ESG-raporttiin