Vastuullisuusraportti 2022: parempi maapallo, yhteiskunta ja hoito
Vastuullisuusraportti 2022: parempi maapallo, yhteiskunta ja hoito

Vastuullisuusraportti 2022: parempi maapallo, yhteiskunta ja hoito

Amgenin toukokuussa julkaistu ESG-raportti kertoo työstämme ilmastomme, tasa-arvoisen lääkehoidon ja hyvinvoivien yhteiskuntien eteen. Bioteknologiayhtiö ylitti maailmaanlaajuisesti vuoden 2022 ympäristötavoitteensa ja on siirtymässä kohti hiilineutraaliutta 2027.


-Vastuullisuutemme lähtee missiostamme palvella potilasta ja toteutuu ESG-rakenteen kautta, kuvailee toimitusjohtaja Niilo Färkkilä. - ESG eli Environment, Social and Governance tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita. Vastuullisuus on ollut syvällä toiminnassamme jo perustamisestamme lähtien 40 vuotta sitten.

Terveet ihmiset. Terve planeetta. Terve Amgen. Terve yhteiskunta. Vastuullisuuden neljä kivijalkaa ovat Amgenin tapa johtaa terveyden tuottamista ja vahvistaa ympäröivää yhteiskuntaa, maapalloamme ja omaa toimintaansa.

- Koko Amgenin ESG-raportin yhteyteen nostamme ilolla Suomen vastuullista toimintaa, Färkkilä pohjustaa.

1 Terveet ihmiset -kivijalan päälle rakentuu monipuolinen yhteistyö terveydenhuollon eri toimijoiden ja potilasjärjestöjen kanssa sekä vaikkapa viranomaisyhteistyö reseptilääkkeiden korvattavuuden eteen. Kyse on määrätietoisesta työstä tasa-arvoisen ja saavutettavan terveydenhuollon eteen.

-2022 edistimme Suomessa terveydenhuollon kanssa mallia, jolla syöpäpotilas voi saada suonensisäisen hoidon helpommin lähisairaalassaan. Edistimme potilaiden parhaaksi lääkkeiden tasa-arvoista saatavuutta työllä omavastuun osituksen eteen. Toinen esimerkki potilasjärjestöjen kanssa tehdystä työstä on Sydänliitto-kumppanuus sydän- tai aivoinfarktin saaneiden hoitopolkujen ja digitaalisen kuntoutuksen parantamiseksi, Färkkilä nostaa.

Maailmalla Amgen puolestaan toimitti 2022 maksutta 2,2 miljardilla dollarilla lääkkeitä potilaille, joilla ei muuten olisi ollut varaa niihin. Ukrainan avustusjärjestöjä se tuki puolella miljoonalla dollarilla Ukrainaan lahjoittamiensa lääkkeiden ja humanitaarisen avun rinnalla.

2 Terve planeetta -kivijalka auttaa Amgenia säästämään luonnonvaroja myös tuleville sukupolville. Yhtiö priorisoi kestävyyttä ja pyrkii minimoimaan ympäristövaikutuksensa.

Suomessa Amgen suosii sähköautoja ja tarjoaa mahdollisuuden työsuhdepyörään. Minimoimme omat ja yhteistyökumppaneidemme auto- ja lentomatkat ja hyödynnämme laajasti etäyhteyksiä. Suosimme kokoustarjoiluissamme kasvis- ja paikallista ruokaa Road to net zero -ympäristöohjelmallaan Amgen sitoutuu olemaan hiilineutraali 2027. Yhtiö vähensi maailmanlaajuisesti vuosien 2019-2022 välillä hiilijalanjälkeään 45 prosenttia, vedenkulutustaan 23 prosenttia ja jätteitään 39 prosenttia. Se on edennyt tavoitteessaan myös autokantansa 30-prosenttisessa sähköistämisessä vuoteen 2027 mennessä.

3 Terve Amgen -kivijalka puolestaan varmistaa, että kulttuurimme ja tuotteemme peilaavat arvojamme. Se vaalii eettisiä arvoja ja toimintastandardeja, asettaa potilaan etusijalle sekä vahvistaa läpinäkyvyyttä, tuotteiden laatua, potilasturvallisuutta ja tietosuojaa. Se on kudottu kaikkiin organisaatiomme kerroksiin hallintokäytännöillä, johtamisjärjestelmillä sekä koulutuksella, valvonnalla ja läpinäkyvyydellä sidosryhmien kanssa.

Suomessa jatkoimme tauti- ja lääkeoppaiden sekä videoiden tekemistä potilaan tueksi. Pieni kirja suolistosyövästä ja Nuorten leukemiaopas ovat Colores ry:n ja Sylva ry:n kanssa tehdyt tuoreet esimerkit. Maanlaajuinen terveydenhuollon ammattilaisten koulutus ja tukeminen hyvän hoidon varmistamiseksi on myös tärkeä esimerkki arvojemme mukaisesta toiminnasta.

Amgen palkittiin 2022 kuudesti tietoturvaprojekteista (CSO50). Tasa-arvo puolestaan näkyy arvoissamme globaalilla tasolla muun muassa siinä, että toimitusjohtajistamme yli 45 prosenttia on naisia.

4 Terve yhteiskunta -kivijalkamme auttaa meitä työskentelemään yhä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi sekä työntekijöillemme että kaikille niille ihmisille, joita palvelemme. Suomessa saimme juuri Hyvän Mielen työpaikka -merkin osoituksena panostuksestamme mielenterveystaitojen vahvistamiseen työssä. Lähes 12 miljoonaa opiskelijaa kautta maailman pääsi oppimaan maksuttomalle tiedekoulutusalustallemme LabXchangelle Amgen-säätiön tuella.

Voit tutustua Amgenin ESG-raporttiin täältä ja kysyä lisää muista vastuullisuusteoistamme yhteiskuntasuhdejohtajaltamme tseppala(at)amgen.com.