kuva naisen käsivarresta kipsissä
kuva naisen käsivarresta kipsissä

Murtuiko ranteesi kompastumisessa? Terve luu ei murru arjessa.Murtuman taustalla voi olla osteoporoosi.3 Lue tästä lisää. Ja keskustele lääkärisi kanssa, onko murtumariskisi kohonnut.

Oletko saanut pienienergiaisen murtuman? Tällainen syntyy kaaduttaessa samalta tasolta tai pudotessa alle metrin korkeudelta. Tyypillisiä pienienergiaisia murtumia ovat nikama-, lonkka- ja rannemurtumat.1

Osteoporoosin haurastuttamaan luuhun tulee helposti pienienergiainen murtuma.2

Pyydä lääkäriltäsi luuntiheysmittausta

Uusintamurtumia ei aina yhdistetä osteoporoosiin, joten sairaus jää usein tunnistamatta ja hoitamatta. Pyydä lääkäriltäsi murtumariskin kartoitusta ja tarvittaessa luuntiheysmittausta jo ensimmäisen murtuman jälkeen.

Osteoporoosin ensimmäinen oire on yleensä luunmurtuma ja sen aiheuttama kipu. Murtumasi tai selkäkipusi syynä voi siis olla sairaus – osteoporoosi. Osteoporoosin toteamiseksi tarvitaan luuntiheysmittaus.2

Tunnistaminen ja hoitaminen ehkäisee uusia murtumia

Osteoporoosin tunnistaminen ja hoidon aloittaminen on sinulle tärkeää, koska hoitamaton sairaus lisää uusien murtumien riskiä.2 Osteoporoottiset murtumat heikentävät elämänlaatua ja lisäävät myös kuolemanvaaraa. 4,5

Pituutesi lyhentyminen (vähintään 4 cm) ja ryhtisi muutokset (esim. rintarangan kaarevuus lisääntyy) voivat myös olla merkkejä osteoporoosista.2

Perushoito: D-vitamiini, kalsiumi, liikunta - lääke tarvittaessa

Jos sinulla on todettu luuntiheysmittauksella osteoporoosi, sen perushoitoon kuuluu riittävästä D-vitamiinin ja kalsiumin saannista sekä liikunnasta huolehtiminen. Lisäksi kaatumisten ehkäisy ja tupakoinnin lopettaminen on tärkeää. Osteoporoosilääkityksen tarve ja kesto ovat yksilöllisiä, ja ne perustuvat potilaan murtumariskiin.2

Pirjon ja Paulan elämä ei pyöri osteoporoosidiagnoosin ympärillä. Tieto sairaudesta ja lääkitys rauhoittavat mieltä.

Pirjon ja Paulan elämä ei pyöri osteoporoosidiagnoosin ympärillä. Tieto sairaudesta ja lääkitys rauhoittavat mieltä.

Elämä ei lopu osteoporoosidiagnoosiin. Päinvastoin. Tieto sairaudesta ja sen oikeanlaisesta hoidosta hälventää pelkoja ja tuo uskallusta kokeilla uusia, mieluisia asioita. Lue Paula Lampisen ja Pirjo Viitasen kannustava tarina.

  1. Mustajoki P. Osteoporoosi (luukato). www.terveyskirjasto.fi Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 7.1.2021.
  2. Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Geriatrit ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 17.10.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  3. Osteoporoosi altistaa luun murtumille. Käypä hoidon potilasversiot. https://www.kaypahoito.fi/khp00023
  4. Cooper C. Am J Med, 1997;103(2A):12S-17S.
  5. Petersen MB, et al. Injury 2006;37:705-11.