meloja
meloja

ESG -raportti 2023: Läpileikkaavaa vastuullisuuttaTuoreen 2023 ESG-raportin myötä on sopiva kohta katsahtaa myös Suomessa todeksi elettyyn vastuullisuuteen.

- Periksiantamatonta työtä lääkkeiden korvattavuuksien eteen. Itämeren putsausta. Tinkimättömyyttä eettisten toimintaohjeiden noudattamisessa ja kehittämisessä. Ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat ovat läsnä työarjessamme Suomessa joka päivä, toteaa Amgenin toimitusjohtaja Niilo Färkkilä.

Toteutamme missiotamme potilaiden palvelemisesta sitoutumalla samalla paremman ja terveemmän maailman rakentamiseen. ESG (Environment, Social, Governance) on tapamme toteuttaa vastuullisuutta. Se rakentuu meillä neljän kivijalan päälle: Terveet ihmiset, Terve yhteiskunta, Terve planeetta ja Terve Amgen.

1. Terveet ihmiset -kivijalan myötä keskitymme poistamaan esteitä, jotka rajoittavat tasapuolista pääsyä terveydenhuoltoon, jotta ihmiset voivat elää mahdollisimman tervettä elämää.

- Terveet ihmiset ovat toimintamme päämäärä. Meillä on missiosta lähtevä vastuumme käyttää tiedettä löytääksemme uusia hoitoja vakaviin sairauksiin. Meidän vastuumme on varmistaa, että potilaamme pääsevät hoitoon, Färkkilä kuvaa kivijalkaa.

Koko Amgenilla:

- Annoimme 2,5 miljardia dollaria Amgenin lääkkeitä veloituksetta hoidon kriteerit täyttäville vakuuttamattomille tai alivakuutetuille potilaille Yhdysvalloissa Amgen Safety Net Foundationin kautta.

- Aloitimme viisivuotisen ohjelman World Child Cancerin kanssa parantaaksemme Burkittin lymfoomaa sairastavien lasten elämää.

- Järjestimme ensimmäisen Health Equity Challenge -haasteen tukeaksemme voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka kehittävät ratkaisuja sydän- ja verisuonitauteja sairastavien potilaiden terveyden parantamiseksi afroamerikkalaisten parissa.

Suomessa:

- Edistimme psoriaasipotilaiden pääsyä yhä paremman hoidon äärelle tukemalla näitä palvelevaa Psorilinjaa.

- Edesautoimme yhä useamman sydän- ja verisuonitautipotilaan mahdollisuutta innovatiiviseen hoitoon: sinnikäs työmme kolesterolilääkkeen korvattavuuden laajennuksen eteen mahdollistaa nyt yhä useammalle potilaalle taloudellisen mahdollisuuden tehokkaaseen hoitoon.

- Vaikutimme osteoporoosipotilaiden asemaan tutkimalla murtumahoidon epätasa-arvoa ja viestimällä siitä Luustoliiton kanssa. Tuimme alueellisten osteoporoosihoitoketjujen jalkauttamista ja mahdollistimme myös osteoporoosipotilaille taloudellisen mahdollisuuden uuteen hoitoon korvattavuustyömme kautta.

- Henkilökuntamme osallistui ESG-tempausten kautta Sylva ry:n työn tukemiseen sekä ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseen Huhtihovin palvelutaloissa ja HelsinkiMission Ceciliassa.

2. Terve yhteiskunta -kivijalan myötä keskitymme rakentamaan kestävämpää ja osallistavampaa yhteiskuntaa omalla työpaikallamme ja yhteisöissämme.

Koko Amgenilla:

- Global Engagement Survey -kyselyymme vastanneista työntekijöistä 79 prosenttia ilmoitti suosittelevansa Amgenia erinomaiseksi työpaikaksi.

- Toivotimme ensimmäiset "ansaitse ja opi" -harjoittelijamme tervetulleiksi ja käynnistimme Amgen Career Re-entry -ohjelman.

- Ilmoitimme uudesta 12,4 miljoonan dollarin sitoumuksesta 180 000 lisäopiskelijan tavoittamiseksi Amgen Biotech Experiencen kautta.

Suomessa:

- Ohjasimme henkilökuntamme vapaa-aikaa Hope ry:n työhön lapsiperheiden hyväksi, sekä joululahjarahamme ukrainalaisten sydänpotilaiden auttamiseen.

- Työskentelykulttuurissamme painottui jatkuva vuoropuhelu ja ihmisten kouluttaminen.

- Esimiehemme suorittivat Diversity, Inclusion and Belonging -ohjelmamme osana Bias-koulutuksen, jolla varmistetaan, että ennakkoluulot eivät ohjaa päätöksiämme.

- Muutimme uuteen pienempään toimistoon, jonka suunnittelussa panostettiin työhyvinvointiin ja yhteisöllisyteen.

3. Terve planeetta -kivijalan myötä asetamme kestävyyden etusijalle ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme säilyttääksemme luonnonvarat tuleville sukupolville.

Koko Amgenilla:

- Olemme oikeilla jäljillä saavuttaaksemme vuoden 2027 ympäristövastuutavoitteemme. Vuoden 2023 lopussa olimme yltäneet tästä 54 prosenttiin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, 34 prosenttiin veden vähentämisessä ja 54 prosenttiin hävitettävän jätteen vähentämisessä.

- Yhdysvaltain FDA:n vuonna 2024 lisensoima ja äskettäin Ohiossa avattu biotuotantolaitoksemme rakennettiin LEED Gold -standardien mukaisesti, ja toinen Pohjois-Carolinaan rakenteilla oleva tehdas seuraa sen esimerkkiä.

- Virallistimme toimittajiin kohdistuvat vaatimuksemme määritellyissä kululuokissa toimimisesta tukeaksemme näiden siirtymistä tutkimukseen perustuvien ilmastotavoitteiden käyttöön.

Suomessa:

- Henkilökuntamme keräsi roskia maalta ja Itämerestä, jalan ja plogging-tempauksella meloen.

- Työsuhdeautomme ovat pääosin sähköautoja. Hyödynnämme virtuaalisia tapaamisia ja minimoimme lentämisen.

4. Terve Amgen -kivijalan myötä noudatamme toiminnassamme korkeita standardeja ja pyrimme jatkuvasti heijastamaan Amgenin arvoja kulttuurissamme, tuotteissamme ja strategiassamme.

Koko Amgenilla:

- 100 % työntekijöistä on koulutettu Amgenin toimintaohjeisiin (code of conduct).

- Perustimme Amgen AI Governance Councilin ja hyväksyimme Trustworthy AI -kehyksen edistääksemme tekoälyn vastuullista käyttöä.

- Johtajilla ja heidän tiimillään on pääsy erilaisiin resursseihin, jotka on suunniteltu helpottamaan avointa viestintää henkilöstön ja heidän esimiestensä välillä.

Suomessa:

- Saimme Hyvän Mielen Työpaikka ja Great Place to Work -sertifikaatit.