Lähisairaala – Syöpäpotilaan hyvinvoinnin nostaja ja resurssikäytön tehostaja
Lähisairaala – Syöpäpotilaan hyvinvoinnin nostaja ja resurssikäytön tehostaja

Lähisairaala – Syöpäpotilaan hyvinvoinnin nostaja ja resurssikäytön tehostajaHyvinvointialueuudistus antaa historiallisestikin ainutkertaisen mahdollisuuden miettiä, miten alueen palvelut voidaan järjestää kokonaisvaltaisemmin – ja samalla sujuvammin ja tehokkaammin. Nyt on oikea hetki tarttua tilaisuuteen ja tuoda hoidot lähemmäs potilasta.

Syövänhoito lähisairaaloissa lisää hoidon saavutettavuuttaKauas on pitkä matka -sanonta kuvaa ilmeistä faktaa. Miksi kuljettaisimme syöpäpotilaan kauas saamaan hoitoa, jos sen voi antaa hänelle myös lähellä kotia? Suomessa syöpähoidot annetaan pääasiassa yliopisto- ja keskussairaaloissa. Osa syöpähoidoista voitaisiin kuitenkin antaa aluesairaaloissa tai mahdollisesti terveyskeskuksissa, jolloin esimerkiksi maantieteellisesti etäiset alueet nostavat verkostonsa hyödyntämismahdollisuuksia merkittävästi. Tällöinkin vastuu hoidosta säilyy keskus- tai yliopistosairaaloilla, joissa tehdään aina hoitopäätökset ja hoidon onnistumisen arviointi.

Kun potilas saa syöpähoitoa lähisairaalassa, hän voi säästyä usean sadankin kilometrin autossa istumiselta. Hoidon jälkeen koti on lähempänä, samoin läheiset ja arki. Hoidon jälkeiset haittavaikutukset voivat tehdä matkustamisesta raskasta. Myös toipuminen hoidosta pääsee nopeammin käyntiin ja miellyttävämmissä olosuhteissa, jos kotiin pääsee nopeasti. Tätä hoidon saavutettavuutta voidaan nostaa tuomalla hoidot lähemmäs potilasta. Hyvinvointi nousee.

Hyvinvointialueuudistus luo oivan mahdollisuuden syövänhoidon tehostamiseen Hyvinvointia ei voida kasvattaa rajattomasti – talouden laidat tulevat vastaan. Hyvinvointialueiden resurssien riittävyys ja tehokas käyttö on keskiössä hyvinvoinnin turvaamisessa ja lisäämisessä. Vaikuttavassakin toiminnassa tehokkuus kasvaa, kun tarvittavat toimet ja haluttu lopputulos saavutetaan mahdollisimman pienellä ja hyvin valitulla resurssikäytöllä. Hyvinvointialueen yhtenä tukijalkana voivat toimia ratkaisut, joilla siirretään soveltuvasti erikoissairaanhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuoltoon, ja lisätään siten perusterveydenhuollon osuutta asukkaiden terveydenhoidossa.

Syövänhoidossa on hyvä valita kullekin toimelle soveliain ympäristö, akselistonaan yliopistosairaala – keskussairaala – ja aluesairaala. Erikoissairaanhoidossa perinteisesti annetut hoidot, kuten suonensisäiset ja ihon alle pistettävät hoidot, voidaan osittain toteuttaa lähisairaaloissa. Mahdollisimman lähellä potilasta. Tämä parantaa järjestelmän kunkin osan tehokasta ja tarpeenmukaista käyttöä ja vapauttaa keskus- ja yliopistosairaaloiden resursseja täsmälleen niitä vaativille toimenpiteille ja potilaille.

Syövän lähihoidossa on tärkeää turvata sujuva tiedonkulku yksiköiden välillä: hoidosta vastaavan yksikön on annettava hyvä ohjeistus ja tuki. Samaan aikaan lähihoito edistää yhteistyöverkostojen rakentamista ja tietotaidon jakamista yksiköiden välillä. Lähisairaaloiden merkityksellinen käyttö ei vain tehosta järjestelmän resurssien käyttöä – vaan vaikuttaa väistämättä positiivisesti myös potilaan hyvinvointiin kuten suomalaisen potilaskyselyn tulokset osoittivat.

Lue lisää syövän lähihoidosta: https://www.amgen.fi/media/news-release/2022/11/Syopahoitoja-lahempana-kotia